UNZE: Akademska 2012/2013. godina počinje 01. oktobra

Univerzitet u Zenici je na svojoj zvaničnoj web stranici objavio Odluku o početku i trajanju nastave i ispitnim rokovima u akademskoj 2012/2013. godini na Univerzitetu u Zenici.


unze logo

Univerzitet u Zenici je na svojoj zvaničnoj web stranici objavio Odluku o početku i trajanju nastave i ispitnim rokovima u akademskoj 2012/2013. godini na Univerzitetu u Zenici.

Prema Odluci koju je usvojio Senat Univerziteta u Zenici na sjednici održanoj 5.9.2012. godine, akademska 2012/2013.godina na Univerzitetu u Zenici počinje 01.10.2012.godine, a završava se 30.09.2013.godine. Upis studenata na sve godine studije, na svim fakultetima Univerziteta u Zenici obavit će se do početka akademske 2012/2013.godine, odnosno do 01.10.2012.godine.

Nastava u akademskoj 2012/2013.godini za sve fakultete i sve godine studija Univerziteta u Zenici počinje 01.10.2012.godine i završava 31.05.2013.godine. Nastava u zimskom semestru akademske 2012/2013.godine počinje 01.10.2012.godine, a završava se 11.01.2013.godine. Nastava u ljetnjem semestru akademske 2012/2013.godine počinje 18.02.2013.godine, a završava se 31.05.2013.godine.

Ispiti u akademskoj 2012/2013. godini realizirat će se u skladu s odredbama Statuta Univerziteta u Zenici, prema rasporedu polaganja ispita, koji utvrđuje naučno-nastavno vijeće na početku akademske godine za zimski i ljetnji semestar.

Pored ovoga, Univerzitet u Zenici je objavio i Odluku o visini troškova školarine i drugih usluga na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2012/2013. godini.

Senat Univerziteta je donio sljedeće odluke:

(STUDOMAT.ba)