UNTZ: Studenti, prijavite se na konkurs za stipendije u iznosu od 1500 KM

Ovakav program se prvi put realizira u Tuzlanskom kantonu.


Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, raspisuje Konkurs za dodjelu stipendija nadarenim redovnim studentima javne visokoškolske ustanove koja djelatnost visokog obrazovanja obavlja na području Tuzlanskog kantona, prvog i integrisanog prvog i drugog ciklusa studija, u akademskoj 2021/2022. godini.

Advertisements

Visina stipendije, u pravilu, iznosi 1.500,00 konvertibilnih maraka

Uslovi koje kandidat za dodjelu stipendije mora ispunjavati su:

Advertisements
 1.  da je u statusu redovnog studenta prvog ili integrisanog prvog i drugog ciklusa studija
  Univerziteta,
 2. da je u tekućoj akademskoj godini prvi puta upisao odnosnu godinu studija,
 3. da je u prethodnoj godini studija ostvario prosjek ocjena minimalno 9,00,
 4. da je položio sve ispite iz prethodnih godina studija.
 5. Izuzetno od uslova utvrđenog stavom (1) tačka c) ovog člana, kandidat za dodjelu stipendije u
  statusu studenta prve godine studija, pravo na dodjelu stipendije može ostvariti pod uslovom da je u
  prethodne četiri godine redovnog školovanja imao prosjek ocjena 5,00.

Kriteriji za dodjelu stipendija su:

 • visina prosjeka ocjena ostvarena u prethodnoj godini studija u odnosu na godinu studija koju je
  kandidat upisao u akademskoj godini u kojoj se stipendija dodjeljuje,
 • upisana godina studija,
 • visina prosjeka ocjena ostvarena u svim godinama studija koje prethode godini studija upisanoj u
  akademskoj godini u kojoj se stipendija dodjeljuje.

Više informacija o načinu prijavljivanja na konkurs pogledajte ovdje.