UNTZ: Studenti mogu prenijeti 4 predmeta u narednu akademsku godinu

Odobreni zahtjevi studenata iz Tuzle.


SPUT

Predstavnici Studentskog parlamenta UNTZ objavili su na svojoj Facebook stranici važno saopštenje za studente ovog Univerziteta.

Saopštenje SPUT-a vam prenosimo u cjelosti:

Poštovane kolegice i kolege studenti,

Na sjednici Skupštine TK-a koja je u toku, jednoglasno su podržane izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju TK-a, odnosno usvojen amandman Vlade TK koji glasi:

“Izuzetno, ukoliko je tokom akademske godine od strane nadležnog organa proglašeno stanje prirodne ili druge nesreće, redovnog rada i funkcionisanja visokoškolske ustanove, usljed čega, imajući u vidu mjere i preporuke nadležnih organa, u visokoškolskoj ustanovi nije bilo moguće organizovati nastavu u cjelosti u skladu sa klasičnim pravilima i principima (uključujući neposredan rad sa studentima), student ima pravo upisa naredne godine studija uz mogućnost prenosa najviše 20 ECTS bodova odnosno najviše četiri nastavna predmeta, neovisno koliko zajedno nose ECTS bodova.”