UNTZ: Poziv za učešće u programu za studente “Mentor za bolju budućnost”

Neformalna skupina mladih koji učestvuju u projektu fondacije Humanost u akciji BIH "Poticanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima" poziva studente završnih godina dodiplomskog ciklusa studija u Tuzli da se prijave za učešće u mentorskom programu “Mentor za bolju budućnost”.


humanity in action humanost u akciji

Neformalna skupina mladih koji učestvuju u projektu fondacije Humanost u akciji BIH “Poticanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima” poziva studente završnih godina dodiplomskog ciklusa studija u Tuzli da se prijave za učešće u mentorskom programu “Mentor za bolju budućnost”.

humanity in action humanost u akcijiU okviru programa studenti će uspostaviti kontakt sa stručnim licima onog profila kakvom i sami teže. Radi se o principu mentorstva koji podrazumijeva direktni kontakt studenta sa stručnim licem u periodu od 14. do 26. maja u dogovorenom terminu koji odgovara objema stranama.

Studenti će kroz program dobiti priliku da se upoznaju s konkretnim poslovima, obavezama i zaduženjima s kojima će se susretati na svom budućem radnom mjestu. Pored toga studentima će biti omogućeno savjetovanje s mentorom o dodatnim edukacijama i seminarima koji će doprinijeti bržem zaposlenju i kvalitetnijem radnom odnosu.

Nakon odabira kandidata i prije samog početka programa mentorisanja, 11. maja održat će se okupljanje odabranih učesnika.

Program će se završiti panel diskusijom 1. juna gdje će se studentima i drugim gostima predstaviti stručna lica iz različitih oblasti, koja se direktno ili indirektno bave rješavanjem problema nezaposlenosti i (ne)kvalitetnog obrazovanja mladih u Bosni i Hercegovini.

Popunjene prijave se mogu slati od 25. aprila do 08. maja na e-mail adresu mentor.za.buducnost@gmail.com.

Prilog:

(STUDOMAT.ba)