UNSA: BiH bogatija za osam novih doktora nauka

U Rektoratu Univerziteta u Sarajevu (UNSA) danas su uz prigodnu svečanost promovirani doktori nauka iz sedam naučnih oblasti.


pfsarajevo

U Rektoratu Univerziteta u Sarajevu (UNSA) danas su uz prigodnu svečanost promovirani doktori nauka iz sedam naučnih oblasti.

Pravni fakultet u Sarajevu

Riječ je o osam doktoranata. Na čast doktora hemijskih nauka promoviran je Omer Mahmutović, doktora bioloških nauka Adaleta Durmić-Pašić, doktora geografskih nauka Semir Ahmetbegović i Senada Nezirović, doktora historijskih nauka Hana Younis, doktora nauka sporta i tjelesnog odgoja Behudin Bajgorić, doktora tehničkih nauka Muhamed Šaćiragić i na čast doktora medicinskih nauka Alma Džubur-Kulenović.

Dosadašnje magistre nauka pozdravio je rektor Univerziteta u Sarajevu Muharem Avdispahić, koji je naglasio da je ovo period događaja značajnih i u simboličnom i u stvarnom smislu za daljnji rad UNSA.

– Slikovito rečeno, Univerzitet jača svoje korijene i širi svoju krošnju. Senat UNSA jučer je donio odluku da Gazi Husrev-begova biblioteka postaje pridruženom članicom UNSA, dok je ista odluka već donesena i za Zemaljski muzej BiH, kazao je on.

Avdispahić podvlači da je novim izmjenama Zakona o visokom obrazovanju KS-a pet naučnoistraživačkih instituta postalo novo bogatstvo ovog univerziteta.

– Sa svakom novom promocijom jača nada u ostvarenje vizije prema kojoj reafirmišemo značaj Sarajeva kao akademskog centra u ovom dijelu Evrope i osposobljavamo ga da takvu ulogu zadrži i ojača u evropskom prostoru visokog obrazovanja, a posebno u ovoj regiji, zaključio je on.

Promociji su prisustvovali profesori fakulteta UNSA, te brojni prijatelji i članovi porodica promoviranih doktora nauka.

(FENA)