UNTZ: Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Sinop univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

Otvoren je poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Sinop univerziteta, Merkez/Sinop, Turska.


mevlana

Poziv je otvoren za studente i osoblje Univerziteta u Tuzli za studijske oblasti: menadžment i poslovne studije, matematika i biologija.

Dokumentacija koju prilažu studenti:

1. Aplikacijski obrazac /Student Application Form
2. Aplikacijski obrazac/ Candidate Student Application Form
3. Dokaz o poznavanju jezika, minimalno B1
4. 2 fotografije
5. Kopija pasoša
6. Uvjerenje o položenim ispitima prevedeno od strane sudskog tumača

Studenti Univerziteta u Tuzli moraju biti redovno upisani u tekuću godinu studija, sa ostvarenih najmanje 60 ECTS kredita.

Dokumentacija koju prilaže osoblje:

1. Aplikacijski obrazac popunjen elektronski/ Academic Staff Information Form
2. Prijedlog plana rada/ Academic Staff Mobility Programme
3. 2 fotografije
4. Kopija pasoša

Krajnji rok za apliciranje je 24.02.2017. godine.

Dokumentacija se dostavlja putem e-maila international@untz.ba ili putem protokola Univerziteta u Tuzli, u zatvorenoj koverti sa naznakom PRIJAVA ZA MEVLANA PROGRAM – SINOP.

Aplikacijske obrasce popuniti elektronski. Nepotpune, neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir.

(UNTZ)