UNTZ: Konkurs za upis studenata u akademskoj 2015/16. godini

Univerzitet u Tuzli raspisao je Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u akademskoj 2015/16. godini.


Foto: Tuzlanski.ba
Foto: Tuzlanski.ba

Pravo učešća na Konkursu imaju kandidati državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće srednje obrazovanje.

Pravo učešća na Konkursu imaju i kandidati sa završenom srednjom stručnom školom u četverogodišnjem trajanju, ukoliko su stekli dopunsko obrazovanje iz općeobrazovnih predmeta u gimnaziji ili srednjoj tehničkoj i srodnoj školi, o čemu prilažu odgovarajući dokaz.

Pravo za prijem na redovni studij imaju nezaposlena/izdržavana lica.

Više informacija u dokumentu u prilogu.

(UNTZ)