UNTZ: Dodatni ispitni termin u akademskoj 2011/2012. godini

Odobrava se organiziranje jednog ispitnog termina akademske 2011/12. godine za polaganje ispita iz najviše dva (2) nastavna predmeta, svim redovnim i vanrednim studentima Univerziteta u Tuzli. Studenti će evidentirati ispite koje žele polagati u Studentskoj službi Fakulteta/Akademije u ponedjeljak 10.09.2012. godine.


untz logo

Na osnovu člana 75. stav (1) tačka 1) , Statuta Univerziteta u Tuzli (Prečišćeni tekst), nakon razmatranja Prijedloga Unije studenata Univerziteta u Tuzli Broj: 03-7333 od 04.09.2012. godine, Senat Univerziteta na sjednici održanoj 07.09.2012. godine donio je

O D L U K U
o organiziranju dodatnog ispitnog termina u akademskoj 2011/2012 godini

I

Odobrava se organiziranje jednog ispitnog termina akademske 2011/12. godine za polaganje ispita iz najviše dva (2) nastavna predmeta, svim redovnim i vanrednim studentima Univerziteta u Tuzli.

II

Ispitni termin iz tačke I ove Odluke će se organizirati u periodu od 10 – 15. 09. 2012. godine i to u dva dana, za sve nastavne predmete u isto vrijeme.

III

Zadužuju se Dekani fakulteta/Akademije da organiziraju ispitni termin, te da o vremenskim terminima održavanja ispita blagovremeno obavijeste studente putem Oglasne ploče fakulteta /Akademije.

IV

Studenti će evidentirati ispite koje žele polagati u Studentskoj službi Fakulteta/Akademije u ponedjeljak 10.09.2012. godine.

 (untz.ba)