Konkurs za novinarsku priču o korupciji u visokom obrazovanju

Transparency International Bosne i Hercegovine raspisuje nagradni konkurs za studente za novinarske priče na temu „Korupcija u visokom obrazovanju“


studentska novinarska prica

Transparency International Bosne i Hercegovine raspisuje nagradni konkurs za studente za novinarske priče na temu „Korupcija u visokom obrazovanju“

studentska novinarska pricaU sklopu projekta Prevencija korupcije u visokom obrazvanju kroz unapređenje transparentnosti na univerzitetima u BiH, Transparency International Bosne i Hercegovine želi prikupiti i objaviti novinarske priče studenata o korupciji u visokom obrazovanju.

“Nagradni konkurs se raspisuje u kategoriji za tekstove za štampane medije, dužine od 600 do 2000 riječi. Dvadeset (20) radova koji budu zadovoljavali uslove konkursa biće objavljeni u specijalizovanom biltenu koji će TI BiH pripremiti i distribuisati s ciljem jačanja svijesti studenata i akademske zajednice o problemu korupcije u visokom obrazovanju. Tri najbolja rada biće nagrađena novčanim nagradama u iznosu od 500 KM, a nagrade za ostale objavljene radove iznosiće 150 KM”, ističe se iz TI BiH.

Pravo prijavljivanja na konkurs imaju svi studenti sa područja Bosne i Hercegovine. Novinarski radovi mogu uključivati članke, intervjue, kolumne, te istraživačke priče.

Iz TI BiH napominju da svi radovi moraju biti usko fokusirani na temu korupcije u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, te napisani u novinarskom stilu.

“Radovi će biti ocjenjivani i birani na osnovu kompatibilnosti sa zahtijevanom temom, relevantnosti tema obrađenih u radovima, stila i kvaliteta radova. Rok za dostavljanje radova i prijavu na nagradni konkurs je 10. oktobar 2012. godine”, navedeno je u konkursu.

Radovi se dostavljaju u štampanom formatu ili na CD-u, na adresu: Transparency International Bosne i Hercegovine, Gajeva 2, 78000 Banjaluka, sa naznakom: Nagradni konkurs za novinarske priče. Uz radove je neophodno dostaviti i potvrdu o statusu studenta.

Transparency International BiH ističe da zadržava pravo korištenja nagrađenih radova u svrhu promocije i podizanja svijesti o problemu korupcije.

Rezultati i spisak odabranih autora biće objavljeni 7 dana nakon završetka Konkursa. Za sve dodatne informacije obratite se na broj telefona: +387 51 216 369.

 (ti-bih.org)