UNSA: Služba za međunarodnu saradnju organizuje peti Sajam stipendija u Sarajevu

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu i ove godine organizira Sajam stipendija u Sarajevu, i to peti po redu. Sajam će se održati 16. oktobra 2014. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (Vilsonovo šetalište br. 9), u terminu od 10,00 do 17,00 sati.


unsa peti sajam stipendija 2014

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu i ove godine organizira Sajam stipendija u Sarajevu, i to peti po redu. Sajam će se održati 16. oktobra 2014. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (Vilsonovo šetalište br. 9), u terminu od 10,00 do 17,00 sati.

Sajam stipendija je jedinstvena manifestacija ove vrste u Bosni i Hercegovini čiji je cilj da okupi sve institucije koje dodjeljuju i/ili administriraju stipendije ili dodjeljuju druge vrste finansijske podrške za studiranje u BiH i inostranstvu, te da im omogući da predstave svoje programe stipendiranja i finansijske podrške i daju priliku bh. studentima da sve informacije o mogućnostima studiranja u inostranstvu dobiju na jednom mjestu.

Učešće na Petom sajmu stipendija do sada je prijavilo 27 institucija koje će predstaviti različite oblike finansijske podrške (stipendije, jednokratnu finansijsku podršku, kredite, zajmove itd.) bh. građanima za studij u Bosni i Hercegovini i inostranstvu (vladine i nevladine organizacije, diplomatsko-konzularna predstavništva, centri civilnih inicijativa, lokalne zajednice, strane institucije, kulturni centri i dr.). Zahvaljujući organizaciji prethodnih godina, Sajam stipendija je stekao status događaja koji promiče širenje i podsticanje mobilnosti studenata, nastavnika i saradnika kako u Bosni i Hercegovini tako i izvan nje.

Dosadašnje posjete premašivale su broj od 5.000 posjetilaca, a nadamo se da će posjeta Sajmu ove godine biti još veća. Posjeta Sajmu je, naravno, besplatna.

Glavni organizator je Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu, dok su partneri Fondacija kralja Baudouina iz Belgije i Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Kao i do sada, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu predstavit će program Erasmus Mundus i pripadajuće mu projekte koji omogućavaju razmjenu studenata, nastavnika i saradnika između Univerziteta u Sarajevu i partnerskih univerziteta iz zemalja članica Evropske unije (više na www.erasmus-unsa.ba).

Univerzitet u Sarajevu je jedini univerzitet u regionu koji koji je učestvovao u dosadašnjih 15 projekata Erasmus Mundus programa, te će na ovom sajmu predstaviti 4 novoodobrena projekta (SIGMA, EUROWEB+, GreenTECH i SUNBEAM) i 2 postojeća projekta (JoinEU-SEE PENTA i ERAWEB), odnosno ukupno šest projekata na koje će se studenti, nastavnici i saradnici Univerziteta u Sarajevu, ali i ostalih univerziteta na području Bosne i Hercegovine, moći prijaviti za akademsku 2015/2016. godinu, saopšteno je iz Službe za odnose s javnošću Univerziteta u Sarajevu.

Sve informacije o organizaciji Petog sajma stipendija možete pratiti na našem web portalu www.unsa.ba, kao i na društvenoj mreži Facebook: www.facebook.com/sajamstipendijaunsa.

(STUDOMAT.ba)