UNSA: Promovirana 22. generacija studenata iz Evropskog master programa

Do danas je oko 650 studenata magistriralo na ERMA programu, uglavnom iz jugoistočne Evrope, ali i Evropske unije i šire.


erma program unsa studenti
Foto: TVSA

Na Univerzitetu u Sarajevu su promovirana 24 studenta 22. generacije Evropskog regionalnog master programa iz demokratije i ljudskih prava u jugoistočnoj Evropi (ERMA).

Događaju koji je održan u svečanoj sali Univerziteta u Sarajevu prisustvovale su domaće i strane diplomate, univerzitetski profesori, osoblje i studenti ERMA programa. Do danas je oko 650 studenata magistriralo na ERMA programu, uglavnom iz jugoistočne Evrope, ali i Evropske unije i šire. Studenti dobijaju dvojnu diplomu Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Bolonji.

Lamija Kovačević je na osnovu akademskog uspjeha proglašena najboljom studenticom u akademskoj 2022/23. godini, te je nagrađena šestomjesečnim plaćenim stažiranjem, kojeg podržava Globalni kampus za ljudska prava.

Teza studentice Chiare Marie Murgie je odabrana za objavljivanje u Repozitorijumu najboljih teza Globalnog kampusa ljudskih prava, a teze studentica Esmeralde Breshani, Anne Manzon i Lamije Kovačević odabrane su za objavljivanje u godišnjoj ERMA zbirci najboljih teza.

ERMA program je osnovan zajedničkim nastojanjima nekoliko univerziteta iz jugoistočne Evrope i Evropske unije 2000. godine, i sufinansira ga Evropska unija. Već deset godina EU finansira program kroz Globalni kampus ljudskih prava, sa sjedištem u Veneciji.