UNSA: Potpisivanje sporazuma sa Fakultetom islamskih nauka i Katoličkim bogoslovnim fakultetom

Danas, 8. jula 2015. godine u 12,00 sati, u prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7/II) biće upriličeno potpisivanje sporazuma između Univerziteta u Sarajevu i Fakulteta islamskih nauka i sporazuma između Univerziteta u Sarajevu i Katoličkog bogoslovnog fakulteta.


univerzitet u sarajevu cover2

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 34. sjednici održanoj 24. juna 2015. godine prihvatio sporazumne prijedloge teksta ugovora koji će biti potpisani između Vlade Kantona Sarajevo i osnivača teoloških fakulteta – Fakulteta islamskih nauka i Katoličkog bogoslovnog fakulteta.

Zaključivanjem sporazuma obje strane su saglasne da u skladu sa članom 158. st. 3. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo – Prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 42/13 i 13/15) upute Sporazumni prijedlog Vladi Kantona Sarajevo i osnivačima teoloških fakulteta (Islamskoj zajednici u BiH i Vrhbosanskoj nadbiskupiji) da zaključe ugovore o reguliranju položaja Fakulteta islamskih nauka i Katoličkog bogoslovnog fakulteta u okviru Univerziteta u Sarajevu.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Sporazume će potpisati prof. dr. Muharem Avdispahić, dr. h. c., rektor Univerziteta u Sarajevu sa dekanima teoloških fakulteta: prof. dr. Zuhdijom Hasanovićem, dekanom Fakulteta islamskih nauka i prof. dr. Pavom Jurišićem, dekanom Katoličkog bogoslovnog fakulteta.

Stupanjem na snagu Statuta Univerziteta 28. juna 2013. godine Univerzitet u Sarajevu je ojačan punopravnim članstvom dva teološka fakulteta – Fakulteta islamskih nauka i Katoličkog bogoslovnog fakulteta, što je značajno doprinijelo obogaćenju Univerziteta u Sarajevu u smislu stvaranja sadržajnijeg akademskog, obrazovnog i naučnoistraživačkog prostora, saopšteno je iz Službe za odnose s javnošću UNSA.

(STUDOMAT.ba)