Šansa za poslodavce i nezaposlene: Počinju prijave za program obuke i prekvalifikacije

Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo objavila je Javni poziv poslodavcima da se prijave za učešće u programu obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca.


Foto: Klix
Foto: Klix

Cilj ovog programa je obuka, prekvalifikacija i dokvalifikacija nezaposlenih osoba sa područja Kantona Sarajevo, za poznatog poslodavca.

Planirana sredstva za realizaciju ovog programa iznose 196.600,00 KM i istim će biti obuhvaćeno najmanje 131 nezaposlena osoba, prijavljena na evidenciju nezaposlenih u Kantonu Sarajevo.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

– U cilju provođenja ovog programa Služba će poslodavcima korisnicima ovog programa za novo zapošljavanje, finansirati troškove obuke, dokvalifikacije/prekvalifikacije nezaposlenih osoba u maksimalnom iznosu od 1500 KM po osobi, a uz obavezu poslodavca da osobe čije se obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije finansiraju, po okončanju iste, zaposli na period od najmanje šest mjeseci, istaknuto je u javnom pozivu.

Navodi se i ako su troškovi obuke, prekvalifikacije/dokvalifikacije veći od 1500 KM, isti padaju na teret poslodavca.

Ukoliko se obuka, dokvalifikacija ili prekvalifikacija vrši kod poslodavca ili kombinovano, poslodavci su dužni, o svom trošku, polaznike osigurati za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja u skladu sa važećim propisima.

Služba će plaćanje obaveza po ovom programu vršiti direktno izvođaču obuke,dokvalifikacije i prekvalifikacije nakon završetka iste i dostavljanja dokaza da su polaznici završili obuku, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju, fakture za plaćanje i izvještaja o provedenoj obuci od strane izvođača obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije.

Javnim pozivom posebno je naglašeno kako se ne mogu prijaviti poslodavci koji ne izmiruju redovno obaveze uplate javnih prihoda, osim u slučaju kad poslodavac ima potpisan ugovor sa Poreskom upravom o uplati duga na rate, poslodavci i fizičke osobe koje su koristile kreditna sredstva Federalnog zavoda za zapošljavanje, Službe i ministarstava u Vladi Kantona Sarajevo, a nisu ispoštovali obaveze u skladu sa zaključenim ugovorima (nisu primili radnike ili ne vraćaju redovno anuitete) ne mogu učestvovati u ovom programu. Takođe poslodavci koji su koristili sredstva za sufinansiranje zapošljavanja po bilo kojem programu u prethodne tri godine, a nisu zadržali minimalno 50% sufinansiranih osoba u stalnom radnom odnosu, ne mogu učestvovati u ovom programu.

Poslodavci korisnici ovog programa dužni su u radnom odnosu zadržati postojeći broj radnika koji su imali u momentu podnošenja zahtjeva, osim u slučajevima odlazaka u penziju postojećih radnika.

(AKTA)