UNSA: Peti sajam stipendija

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu će i ove godine organizirati Sajam stipendija u Sarajevu, i to peti po redu. Sajam će se održati 16. oktobra 2014. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (Vilsonovo šetalište br. 9), u terminu od 10,00 do 17,00 sati.


peti sajam stipendija unsa

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu će i ove godine organizirati Sajam stipendija u Sarajevu, i to peti po redu. Sajam će se održati 16. oktobra 2014. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (Vilsonovo šetalište br. 9), u terminu od 10,00 do 17,00 sati.

Sajam stipendija je jedinstvena manifestacija ove vrste u Bosni i Hercegovini čiji je cilj da okupi sve institucije koje dodjeljuju i/ili administriraju stipendije ili dodjeljuju druge vrste finansijske podrške za studiranje u BiH i inostranstvu, te da im se omogući da predstave svoje programe stipendiranja i finansijske podrške i daju priliku bh. studentima da sve informacije o mogućnostima studiranja u inostranstvu dobiju na jednom mjestu.

Na prethodnim sajmovima stipendija učestvovalo je preko 25 institucija koje su predstavile različite oblike finansijske podrške (stipendije, jednokratnu finansijsku podršku, kredite, zajmove itd.) bh. građanima za studij u Bosni i Hercegovini i inostranstvu (vladine i nevladine organizacije, diplomatsko-konzularna predstavništva, centri civilnih inicijativa, lokalne zajednice, strane institucije, kulturni centri i dr). Dosadašnje posjete premašivale su broj od 5.000 posjetilaca, a nadamo se da će posjeta Sajmu ovaj put biti još veća, navode iz Službe za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu.

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu, kao i dosad, predstaviće program Erasmus Mundus i pripadajuće mu projekte, a koji omogućavaju razmjenu studenata, nastavnika i saradnika između Univerziteta u Sarajevu i partnerskih univerziteta iz zemalja članica Evropske Unije (više na www.erasmus-unsa.ba).

Sve informacije o organizaciji Petog sajma stipendija možete pratiti na našem web portalu www.unsa.ba, kao i na društvenoj mreži Facebook.

Posjeta Sajmu je, naravno, besplatna.

[box type=”shadow”]Facebook: Univerzitet u Sarajevu – pratite aktuelnosti s vašeg Univerziteta![/box]

(STUDOMAT.ba)