UNSA: Otvoren javni poziv za ERASMUS+ razmjenu studenata na Univerzitet Santiago de Compostela

Prijavite se na konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na koju se prijavljuju studenti i osoblje Univerziteta u Sarajevu.


Spanish flag waving symbol of spain
Ilustracija: STUDOMAT

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na koju se prijavljuju studenti i osoblje Univerziteta u Sarajevu.

 • Institucija: Univerzitet Santiago de Compostela
 • Erasmus kod: E SANTIAG01
 • Država: Španija
 • Ponuđene studijske oblasti:
  bachelor: humanističke nauke, građevina, poljoprivreda, ribarstvo, jezici, ekonomija, biznis i administracija
  master: hemija na spoju sa biologijom i naukom o materijalima (ograničena mjesta)
  PhD
 • Kontakt za više informacija o partnerskom univerzitetu: erasmus.ka107@usc.es

Više o univerzitetu:

Ko se može prijaviti:

studenti prvog (bachelor), drugog (master) i trećeg (doktorant) ciklusa studija na UNSA

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Period boravka:

Ljetni semestar 2021/2022 (februar – juli 2022)

Trajanje:

 • BA i MA: 5 mjeseci
 • PhD: 3 mjeseca

Ukupan broj stipendija:

 • Studenti: 5
 • Nastavno/naučno osoblje (teaching): 0
 • Nenastavno osoblje (training): 0

Način prijave i dokumenti:

Prijavljujete se Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu tako što ćete ispuniti online obrazac (ispod) i dostaviti tražene dokumente putem emaila na erasmus@unsa.ba.

Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), studenti će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“. Ukoliko se prijavljujete samo na jednu, drugu opciju ostavite praznu.

Rok za prijavu:

 • Konkurs objavljen: 26. oktobra 2021. godine
 • Rok za prijavu: 10. novembar 2021. godine