UNSA: Osnovan klub studenata Mašinskog fakulteta „Maker Hub“

Klub je nastao sa ciljem da okupi studente koji žele proširiti svoje stečeno teoretsko znanje i isto obogatiti i razvijati kroz praktičan rad.


masinski fakultet unsa

Početkom ljetnog semestra akademske 2020/2021. godine sa radom je počeo klub studenata Mašinskog fakulteta „Maker Hub“. Klub je nastao kao ogranak Vijeća studenata Mašinskog fakulteta „Mašinac“, sa ciljem da okupi studente koji žele proširiti svoje stečeno teoretsko znanje i isto obogatiti i razvijati kroz praktičan rad.

Oblasti kojima se ovaj klub bavi kroz svoj praktični rad vezane su za: CNC-upravljanje i programiranje (CNC-mašine, 3D printeri), robotiku, 3D modeliranje i druge oblasti mašinstva, sa akcentom na timsko djelovanje.

Kroz besplatne edukacije, takmičarske i inovativne projekte studenti će biti u mogućnosti da svoje ideje predstave kolegama i zajedno sa njima rade na razvoju; od idejnog rješenja, preko prototipa pa sve do finalnog proizvoda ili projekta, koristeći najmoderniju fakultetsku opremu.

Za sve informacije o djelovanju, pravilniku i članstvu u klubu, kao i za sva druga pitanja, prijedloge i sugestije budite slobodni da kontaktirate na e-mail: maker_hub@mef.unsa.ba, ili po dogovoru lično u prostoriji kluba i209 (drugi sprat, nova zgrada).