UNSA: Orijentacijski program za strane studente, nastavnike i saradnike za akademsku 2014/2015. godinu

Sa početkom akademske 2014/2015. godine, na Univerzitet u Sarajevu dolazi 24 stranih studenata, nastavnika i saradnika. Riječ je o studentima, nastavnicima i saradnicima koji dolaze kroz razne programe mobilnosti koje finansira Evropska Komisija, kao što su Erasmus Mundus, CEEPUS, MEVLANA, ali i na osnovu sporazuma o bilateralnoj saradnji između UNSA i partnerskih univerziteta u svijetu.


univerzitet u sarajevu cover2

Sa početkom akademske 2014/2015. godine, na Univerzitet u Sarajevu dolazi 24 stranih studenata, nastavnika i saradnika.

Riječ je o studentima, nastavnicima i saradnicima koji dolaze kroz razne programe mobilnosti koje finansira Evropska Komisija, kao što su Erasmus Mundus, CEEPUS, MEVLANA, ali i na osnovu sporazuma o bilateralnoj saradnji između UNSA i partnerskih univerziteta u svijetu. Trajanje njihovog boravka u našoj zemlji je od jednog semestra (6 mjeseci) do jedne akademske godine (10 mjeseci).

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu, po uzoru na praksu sa partnerskih univerziteta iz Evropske unije i šire, već šestu godinu organizira orijentacijski program koji ima za cilj da upozna strane studente, nastavnike i saradnike sa našim univerzitetom, njegovom historijom, tradicijom i kulturom, kao i historijom, tradicijom, kulturom i običajima našeg grada i zemlje, odnosno da im pruži sve potrebne akademske i praktične informacije.

U okviru orijentacijskog programa, studenti će se upoznati sa bh. studentima koji su također učestvovali u projektima razmjene, imati priliku da uče bosanski/hrvatski/srpski jezik, kao i da obiđu značajne turističke destinacije naše zemlje.

Dan dobrodošlice za strane studente, nastavnike i saradnike će biti upriličen u ponedjeljak, 22. 09. 2014. godine, sa početkom u 10,00 sati u prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7/II).

Riječi dobrodošlice stranim studentima, nastavnicima i saradnicima uputit će prof. dr. Ugo Vlaisavljević, prorektor za međunarodnu saradnju i stručni saradnici Službe za međunarodnu saradnju, saopšteno je iz Služba za odnose s javnošću UNSA.

(STUDOMAT.ba)