UNSA: Općina Centar dodijelila 20.000 KM Filozofskom fakultetu

Načelnik Općine Centar Dževad Bećirević i dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Ivo Komšić, potpisali su protokol o realizaciji granta u iznosu od 20.000 KM.


filozofski fakultet unsa

Načelnik Općine Centar Dževad Bećirević i dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Ivo Komšić, potpisali su protokol o realizaciji granta u iznosu od 20.000 KM.

Dodijeljena sredstva namijenjena su za nabavku stolova i stolica, kao i ostalog namještaja neophodnog za smještaj opreme u učionicama fakulteta.

Ovom donacijom, koja je samo jedna u nizu, Općina Centar nastavlja dugogodišnju praksu pružanja pomoći visokoškolskim ustanovama, a sve u cilju unaprijeđenja odgojno-obrazovnog procesa, kako sa područja središnje sarajevske općine, tako i šire, saopšteno je na zvaničnoj internet stranici Općine Centar.

(centar.ba)