UNSA: Održana 6. sjednica Senata

Senat Univerziteta u Sarajevu je jučer, 30.01.2013. godine održao redovnu 6. sjednicu sa 10 tačaka dnevnog reda.


Senat Univerziteta u Sarajevu je jučer, 30.01.2013. godine održao redovnu 6. sjednicu sa 10 tačaka dnevnog reda.

U skladu sa zaključkom sa tematske sjednice Senata Univerziteta u Sarajevu održane 16.01.2013. godine, članovima Senata je dostavljen tekst prijedloga Statuta Univerziteta u Sarajevu usklađen sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju, kao i onim odredbama Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (prečišćeni tekst, „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 22/10) koje nisu u suprotnosti sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju. Također, zaključeno je da članice Univerziteta u Sarajevu sve primjedbe i prijedloge u amandmanskoj formi dostave Univerzitetu u Sarajevu do 15.02.2013. godine.

Senatorima su prezentirane daljnje aktivnosti na institucionalnoj i akademskoj akreditaciji Univerziteta u Sarajevu koje uključuju izradu samoevaluacijskog izvještaja za 2012. godinu.

Na ovoj sjednici su, između ostalog, date saglasnosti na izbore u akademska zvanja za 41 nastavnika sa dvanaest visokoškolskih ustanova, te donijete odluke za dvadeset kandidata u postupku stjecanja doktorata nauka na osam visokoškolskih ustanova.

Date su saglasnosti na liste matičnih oblasti i njima pripadajućih nastavnih predmeta Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu i Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, te saglasnost Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu za utvrđivanje visine naknade za prijemni ispit za upis u treći ciklus studija.

Također, Senat je dao saglasnost na potpisivanje sporazuma o akademskoj saradnji između Univerziteta u Sarajevu i Turske nacionalne policijske akademije.

Senat je usvojio Izvještaj Komisije za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Univerziteta u Sarajevu, kao i Izvještaj Izdavačkog savjeta Univerziteta, pri čemu je data saglasnost za četiri publikacije da se objave kao univerzitetska izdanja.

(UNSA.ba)


Sviđa ti se objava? Podijeli je sa prijateljima!

STUDOMAT

STUDOMAT je najveća internet zajednica studenata i mladih u regionu osnovana 2012. godine, namijenjena studentima i mladima u potrazi za informacijama o studiju i dodatnoj edukaciji, stipendijama, studentskim poslovima, smještaju i ostalim temama koje su interesantne studentima i mladima.
X