U-Multirank: Novi međunarodni sistem rangiranja univerziteta

Petsto evropskih i svjetskih univerziteta sudjeluje u novom međunarodnom rangiranju univerziteta koje je pokrenula Evropska komisija - U-Multirank.


u multirank univerziteti evropska komisija

Petsto evropskih i svjetskih univerziteta sudjeluje u novom međunarodnom rangiranju univerziteta koje je pokrenula Evropska komisija – U-Multirank.

u multirank univerziteti evropska komisijaNova rang-lista, od svih dosadašnjih lista razlikovat će se po tome što će univerzitete rangirati na temelju šireg raspona faktora efikasnosti, što će omogućiti stvaranje realističnijeg i pristupačnijeg vodiča kroz ponudu tih univerziteta.

To novo, višedimenzionalno rangiranje ocjenjivat će univerzitete u pet kategorija:

  • naučni ugled,
  • kvalitet podučavanja i učenja,
  • međunarodna orijentacija,
  • uspjeh u prenošenju znanja (npr. saradnja s kompanijama i start-up projektima), i
  • angažovanost u regiji.

Svi univerziteti su pozvani da se prijave za novo rangiranje u prvoj polovici 2013. godine, a prvi rezultati očekuju se početkom 2014. godine. Kao službeni početak projekta U-Multirank postavljen je 31. januar 2013. godine.

Androulla Vassiliou, evropska komesarka za obrazovanje, kulturu, višejezičnost i mlade, izjavila je:

– Ovo će biti savremeno i sofisticirano rangiranje koje će odražavati raznolikost visokog obrazovanja. Postojeće međunarodne rang-liste i dalje pridaju preveliku važnost naučnom ugledu. Naše višedimenzionalno rangiranje rezultirat će stvaranjem tačnijeg vodiča za kvalitet univerziteta koji će omogućiti i veću usporedivost. U-Multirank će mladim ljudima pomoći u odabiru studija, a visokoškolske ustanove potaknuti da poboljšaju rezultate čitavog niza svojih aktivnosti. Vodič će također biti koristan alat za donositelje odluka kojima će pomoći u razvijanju efikasnih strategija za budući razvoj visokog obrazovanja.

U-Multirank temeljit će se na objektivnim kriterijima i podacima. Evropska komisija želi privući široki raspon univerziteta koji bi učestvovali u prvoj fazi rangiranja, a za ostala će postojati i mogućnost kasnijeg uključivanja. U-Multirank će, također, omogućiti pojedincima da biraju i rangiraju vlastite prioritete kako bi dobili rang-listu univerziteta koja odgovara njihovim potrebama.

Kako bi osigurala nepristranost, kvalitet i vjerodostojnost, Evropska komisija odabrala je nezavisni konzorcij koji će provesti rangiranje. Inicijativu će voditi njemački Centar za visoko obrazovanje (Centre for Higher Education – CHE) i holandski multidisciplinarni istraživački Centar za proučavanje javnih politika visokog obrazovanja (Center for Higher Education Policy Studies – CHEPS), koji će sarađivati s partnerima kao što su Centre for Science and Technology Studies sa Leiden University (CWTS), akademski izdavač Elsevier, fondacija Bertelsmann Foundation i softverska kompanija Folge 3. U prikupljanju relevantnih podataka, konzorcij će također sarađivati sa svim nacionalnim agencijama.

Projekt U-Multirank provodit će se tokom 2013. i 2014. godine, za šta je osigurano 2 miliona britanskih funti iz fondova Evropske unije za Programe cjeloživotnog učenja, uz mogućnost da se inicijalno finansiranje produži za još dvije godine (2015. i 2016. godinu). Nakon toga, rangiranje bi trebala preuzeti neka nezavisna organizacija.

(STUDOMAT.ba)