UNSA: Nusret Smajlović novi dekan Fakulteta za sport i tjelesni odgoj

Članovi Fakultetskog vijeća za novog dekana Fakulteta za sport i tjelesni odgoj Univerziteta u Sarajevu izabrali su prof. dr Nusreta Smajlovića.


Foto: D. Torche; Oslobođenje
Foto: D. Torche; Oslobođenje

Članovi Fakultetskog vijeća za novog dekana Fakulteta za sport i tjelesni odgoj Univerziteta u Sarajevu izabrali su prof. dr Nusreta Smajlovića.

Nakon što su kandidati izložili program za naredni mandatni period, članovi Vijeća su se na jučerašnjoj sjednici, između dvojice kandidata, nakon tajnog glasanja, opredijelili za redovnog profesora Nusreta Smajlovića koji je dobio 21 glas prisutnih.

Njegov protivkandidat, vanredni profesor Senad Turković je dobio pet glasova, prenosi portal Klix.ba.

Profesor Nusret Smajlović je svoju akademsku karijeru započeo na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja na kojem je, između ostalih, obavljao funkcije direktora Instituta za sport, prodekana za nauku, prodekana za finansije, šefa katedre za oblast Bazični sportovi, šefa katedre za oblast Organizacija i upravljanje u sportu, član Etičkog vijeća Univerziteta u Sarajevu, a u posljednje dvije godine bio je i savjetnik dekana.

Bio je član prvog Nadzornog odbora Olimpijskog komiteta BiH, selektor atletskih reprezentacija BiH i direktor Fondacije za stipendiranje perspektivnih atletičara u BiH.

U skladu sa zakonskom procedurom ova odluka Vijeća će biti dostavljena na potpis rektoru Univerziteta u Sarajevu.

[box type=”shadow”]Facebook: Univerzitet u Sarajevu – pratite aktuelnosti s vašeg Univerziteta![/box]

(FENA/Klix.ba)