UNSA: Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2013/2014. godini

Univerzitet u Sarajevu objavio je Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2013/2014. godini. Prijave na Konkurs za upis podnose se organizacionim jedinicama Univerziteta do 6. jula 2013. godine.


unsa logo1

Univerzitet u Sarajevu objavio je Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2013/2014. godini. Prijave na Konkurs za upis podnose se organizacionim jedinicama Univerziteta do 6. jula 2013. godine.

unsa_logoUkoliko je za prijem studenata predviđeno polaganje prijemnog ispita, svaka organizaciona jedinica Univerziteta će utvrditi datum i raspored polaganja prijemnog ispita, kao i sadržaj i način polaganja prijemnog ispita, što će objaviti na svojim web stranicama i oglasnim pločama.

Prijemni ispiti će se završiti do 31. augusta 2013. godine.

Upis primljenih studenata obavit će se u periodu od 2. do 23. septembra 2013. godine, s tim da organizacione jedinice, koje popune upisnu kvotu, upis mogu vršiti i prije predviđenog termina, a po okončanju žalbenog roka.

Pravo učešća na Konkurs pod jednakim uvjetima imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Organizacione jedinice će na svojim oglasnim pločama i web stranicama dati potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata za prijavu na Konkurs.

Konkurs za upis kao i planirani broj upisa studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na svim fakultetima Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2013/2014. godini možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

(unsa.ba)

 

Pratite aktuelnosti s vašeg Univerziteta u zvaničnoj Facebook grupi: STUDOMAT: Univerzitet u Sarajevu