UNSA: Konkurs za prijem studenata u studentske domove u Sarajevu u akademskoj 2013/2014. godini

JU “Studentski centar” Sarajevo raspisao je Konkurs za prijem 1700 studenata Univerziteta u Sarajevu u studentske domove u Sarajevu u akademskoj 2013./2014. godini na smještaj i ishranu.


studentski domovi sarajevo nedjarici

JU “Studentski centar” Sarajevo raspisao je Konkurs za prijem 1700 studenata Univerziteta u Sarajevu u studentske domove u Sarajevu u akademskoj 2013./2014. godini na smještaj i ishranu.

Advertisements

studentski domovi sarajevo nedjariciPravo na prijem u Studentske domove u Sarajevu imaju svi redovni studenti Univerziteta u Sarajevu čije je mjesto prebivališta izvan Kantona Sarajevo, a imaju obezbjeđenu subvenciju od Kantona, Općine, Federacije, Distrikta ili neke druge državne jedinice.

Studentski domovi u Sarajevu za svoje korisnike pružaju sljedeće usluge:

Usluge smještaja podrazumijevaju slijedeće usluge:

 • stanovanje prema kategorijama smještaja,
 • usluge grijanja,
 • korištenje električne energije,
 • korištenje vode i ostalih komunalnih usluga
 • korištenje sanitarne tople vode 6x sedmično,
 • mijenjanje posteljine 2x mjesečno,
 • korištenje zdravstvene zaštite u studentskom domu,
 • mogućnost korištenja multimedijalnih centara,
 • mogućnost korištenja internet konekcija,
 • korištenje učionica, TV sala, biblioteka studentskih domova,
 • korištenje usluga kantina/menzi, (studentskih klubova),
 • korištenje sportskih terena i rekvizita
 • korištenje prostora za druge društvene aktivnosti.

Usluge ishrane podrazumijevaju korištenje dva topla obroka dnevno, i to 25 ručaka i 25 večera u toku mjeseca. Kalorična vrijednost i zdravstvena ispravnost hrane je pod stalnim nadzorom stručnih institucija i u skladu sa normativima primjerenim životnom dobu korisnika. Proizvodnja i priprema hrane vrši se po HACCP sistemu sigurnosti hrane uz primjenu provođenja svih mjera i standarda higijensko-zdravstvene kontrole u skladu sa zakonskim normama.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja oglasa u sredstvima informisanja. Prijave na Konkurs mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU “Studentski centar” Sarajevo.

Više informacija na www.student-centar.ba kao i u dokumentima u prilogu:

(STUDOMAT.ba)

 

Pratite aktuelnosti s vašeg Univerziteta u zvaničnoj Facebook grupi: STUDOMAT: Univerzitet u Sarajevu