Poziv studentima za studijsku posjetu Banjaluci

Helsinški parlament građana iz Banjaluke poziva studente/ice društvenih nauka (uključujući i postdiplomce i doktorante) da se prijave za dvodnevnu studijsku posjetu Banjaluci. Dvodnevna studijska posjeta biće organizovana 25. i 26. jula 2013. godine.


Banja Luka grad

Helsinški parlament građana iz Banjaluke poziva studente/ice društvenih nauka (uključujući i postdiplomce i doktorante) da se prijave za dvodnevnu studijsku posjetu Banjaluci. Dvodnevna studijska posjeta biće organizovana 25. i 26. jula 2013. godine.

Banja Luka gradPosjeta je organizovana u okviru projekta Ženska strana politike (www.zenskastranapolitike.hcabl.org) čiji cilj je, između ostalog, senzibilisati studente/ice različitih usmjerenja za pitanja roda, rodnog pristupa i feminističke kritike, naročito u BiH kontekstu.

Studijska posjeta će, osim turističkog obilaska Banjaluke, obuhvatiti i upoznavanje sa pojedinim organizacijama civilnog društva sa sjedištem u Banjaluci, kao što su Zdravo da ste – Omladinski centar Kastel, Fondacija Udružene žene, Perpetuum mobile – Budi muško klub i Helsinški parlament građana, te je planirana i posjeta Gender centru Vlade RS.

Studenti i studentice koji se prijave za studijsku posjetu, mogu, u skladu sa svojim interesovanjima, predložiti i druge organizacije ili institucije koje bi željeli posjetiti u Banjaluci, a organizator – Helsinški parlament građana će nastojati, u skladu sa svojim mogućnostima, da neke od iskazanih želja i ostvari.

Prijave sa sljedećim podacima: ime i prezime, broj telefona, e-mail adresa, fakultet i godina studija, možete poslati do 15. jula 2013. godine na: vstojanovic@hcabl.org ili zumicevic@hcabl.org.

Za više detalja pozovite Helsinški parlament građana na 051/432-750 ili 065/420-247.

(www.mreza-mira.net)