UNSA: Konkurs za dodjelu Erasmus+ stipendija Univerziteta u Saarlandu 2017/2018.

Saarland Univerzitet smješten je u regionu Saar-Lor-Lux - dinamičnom dijelu Evrope na zajedničkoj granici Njemačke, Francuske i Luksemburga.


Saarland University Univerzitet

Univerzitet u Sarajevu poziva sve studente prvog, drugog i trećeg ciklusa (bachelor, master i doktoranti) da se prijave na Konkurs za dodjelu Erasmus+ stipendija Univerziteta u Saarlandu u akademskoj 2017/2018. godini.

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Saarlandu dostupne su studijske oblasti:

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

 • jezici
 • pravo

Iznos stipendije:

 • mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 EUR (za troškove života),
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

Prijava:

Način prijavljivanja je objašnjen ovdje. Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba, te da ispunite online aplikaciju. Nakon ispunjene aplikacije svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na erasmus@unsa.ba. Molimo vas da online prijava i slanje dokumenata na email bude u istom danu. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata.

Dokumentacija:

 • Nominacijsko pismo – potpisano od prodekana
 • Ugovor o učenju – u ovoj fazi prijave dovoljno je ispuniti ugovor sa podacima/predmetima koje biste slušali/pratili. Nisu potrebni potpisi, već da se vidi šta namjeravate raditi tamo. Ako vas obavijeste da ste primljeni, ispunjavate i potpisujete ugovor.
 • Prepis ocjena – ukoliko nije u originalu na engleksom jeziku, onda treba da bude preveden na engleski jezik od strane sudskog tumača, nije potreban apostil
 • CV (Europass form)
 • Skenirana stranica pasoša

Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika zemlje u koju se ide – certifikat škole za jezike kojim se dokazuje minimalno B1 nivo poznavanja ili potvrda sa fakulteta da se nastava izvodi na engleksom jeziku – DOSTAVLJATE NAKON ŠTO VAS OBAVIJESTE DA STE DOBITNICI STIPENDIJE.

Upute o pripremanju tražene dokumentacije možete naći ovdje.

Rok za prijavu je do 27.06.2017. godine do 15:00 sati.

Napomene:

 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost,
 • prijave se odnose na zimski semestar akademske 2017/2018. godine,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • nominacijsko pismo mora imati potpise prodekana i pečate fakulteta/akademije,
 • ugovor o učenju u trenutku prijave ispunjavate i dostavljate u wordu, nisu potrebni potpisi u trenutku slanja za prijavu,
 • dokaz o poznavanju jezika nije potrebno sada slati, ali bi dobro bilo da imate spremno jer će se u slučaju da budete izabrani tražiti da dostavite taj dokaz,
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije,
 • kontakt osoba za Univerzitet u Saarlandu je Dr Katja Klueh (e.klueh@io.uni-saarland.de)

Linkovi:

Postupak odabira:

EU univerzitet će izvršiti provjeru podobnosti pristiglih prijava (ispunjenost uslova u skladu sa Erasmus+ pravilima, validnost dostavljenih dokumenata) kao i akademsku procjenu svih prijavljenih kandidata. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.

(Stipendije.ba)