UNSA: Jedini Veterinarski fakultet u BiH – upisna kvota 100 studenata

Veterinarski fakultet u Sarajevu postaje sve popularniji među omladinom. Prema mišljenju prof. dr. Nihada Fejzića, dekana Fakulteta, razlozi su brojni, ali među ključnim je povećan interes i senzibilitet maturanata prema medicini kućnih ljubimaca i poslovima iz oblasti sigurnosti hrane.


veterina

Veterinarski fakultet u Sarajevu postaje sve popularniji među omladinom. Prema mišljenju prof. dr. Nihada Fejzića, dekana Fakulteta, razlozi su brojni, ali među ključnim je povećan interes i senzibilitet maturanata prema medicini kućnih ljubimaca i poslovima iz oblasti sigurnosti hrane.

veterina– S obzirom na to da je Veterinarski fakultet Sarajevo jedini veterinarski fakultet u BiH, uobičajeno je da se prijavljuje daleko veći broj kandidata nego što je odobrena upisna kvota. Studij veterinarske medicine je veoma zahtjevan, traje pet godina i upravo zbog visokih troškova koji prate realizaciju našeg nastavnog procesa veoma su rijetki slučajevi u svijetu otvaranja privatnih veterinarskih fakulteta, izjavio je dekan Fejzić za “Oslobođenje“.

U ovoj godini na Veterinarskom fakultetu je planirana upisna kvota od stotinu studenata, od toga 60 studenata se upisuje bez obaveze plaćanja studija, 35 studenata kao samofinansirajući i pet studenata stranih državljana. Studij veterinarske medicine u prvom ciklusu traje pet godina i završetkom studija stiče se akademsko zvanje diplomirani veterinar, odnosno doktor veterinarske medicine.

– Veterinarski fakultet ne praktikuje polaganje prijemnih ispita. Rang-lista kandidata se formira na osnovu zbrajanja općeg uspjeha u srednjoj školi i pojedinačnih uspjeha iz biologije, hemije, fizike i maternjeg jezika. Ovakva upisna politika obezbjeđuje transparentnost procesa upisa i u potpunosti vrednuje rad učenika u srednjoj školi, ističe Fejzić.

Prema izvještajima federalnog Zavoda za zapošljavanje, u prošloj godini je evidentirano oko 130 nezaposlenih diplomiranih veterinara u FBiH, a u RS-u broj nezaposlenih veterinara je neznatan.

– Prošle godine Veterinarski fakultet je značajno smanjio upisnu kvotu i ona je sada fiksirana na 100 studenata, a namjeravamo takvu politiku upisa zadržati i u narednim godinama, dok se broj nezaposlenih veterinara na evidencijama zavoda za zapošljavanje ne uskladi sa potrebama tržišta rada i stabilizira, iako zainteresiranost za studij na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu postoji iz svih krajeva BiH, kao i iz zemalja regije, naglašava Fejzić.

Veterinarski fakultet Sarajevo dugi niz godina razvija međunarodne odnose i učestvuje u raznim mrežama mobilnosti i razmjene studenata. Ugovori o saradnji sa Veterinarskim fakultetima u Zagrebu, Ljubljani, Istanbulu, Floridi, Beču… obezbjeđuju mogućnost da sarajevski studenti tokom studija borave na drugim fakultetima i proširuju znanja u oblastima koje nisu dovoljno razvijene na sarajevskom fakultetu.

Lideri u BiH

– Fakultet je punopravni član Evropske asocijacije veterinarskih fakulteta i prijavili smo se za eksternu evaluaciju i akreditaciju koju provode nezavisne komisije eksperata ove evropske asocijacije. Pripreme za postizanje standarda u ovom zahtjevnom procesu su intenzivne i očekujemo da ćemo ispuniti sve zahtjeve u naredne tri godine. S druge strane, deset laboratorija veterinarskog fakulteta je akreditirano od Nacionalnog akreditacijskog tijela (BATA) i ispunjava odredbe standarda ISO 17025, što dokazuje da su naša oprema i kompetentnost osoblja i nastavnika na nivou EU i da smo po tom pitanju definitivno lideri u BiH. Naša posvećenost unapređenju nastavnog procesa se iskazuje i kroz provođenje studentskih anketiranja i uvažavanja sugestija naših studenata, što sve skupa obezbjeđuje stalni napredak, naglašava Fejzić.

Bolonjski principi

– Studij veterinarske medicine je integrisani petogodišnji studij i definisan je odredbama Evropske direktive za regulisane profesije (medicina, veterina, stomatologija, farmacija, sestrinstvo i arhitektura). Međutim, tekući nastavni plan je usaglašen sa metodologijom ECTS i omogućava učešće u šemama mobilnosti, što znači da u potpunosti slijedimo bolonjske principe, napominje prof. dr. Fejzić.

(oslobodjenje.ba)