UNSA: Erasmus+ stipendije Univerziteta Matej Bel u Banskoj Bystrici (Slovačka)

Erasmus+ stipendije Univerziteta Matej Bel u Banskoj Bystrici (Slovačka) za studente i akademsko/adminsitrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu.


Matej Bel University in Banska Bystrica

Na osnovu potpisanog Erasmus+ međuinstitucijskog sporazuma između Univerziteta Matej Bel u Banskoj Bistrici i Univerziteta u Sarajevu, raspisan je konkurs za studente i akademsko/adminsitrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu i to iz sljedećih oblasti:

• Matematika i statistika
• Prirodne nauke
• Humanističke nauke
• Umjetnost
• Političke nauke

Studenti sva tri ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu imaju priliku provesti jedan semestar na Univerzitetu Matej Bel u Banskoj Bistrici uz mjesečnu stipendiju u iznosu od 750 eura. Akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu imaju priliku provesti 5 radnih dana na ovom stranom univerzitetu, uz dnevnu naknadu od 120 eura. Putni troškovi su pokriveni u okviru Erasmus+ programa. Na raspolaganju su 3 stipendije za studente i 2 stipendije za saradnike Univerziteta u Sarajevu.

Potrebna dokumentacija koju je potrebno prikupiti (na engleskom jeziku):

1. kopija/scan pasoša
2. uvjerenje da ste student/zaposlenik Univerziteta u Sarajevu
3. uvjerenje o položenim ispitima (studenti)
4. dokument koji potvrđuje poznavanje engleskog jezika
5. motivacijsko pismo

Rok za prijavu je 5. novembar 2015. godine. Prijavna dokumentacija se u pdf formatu šalje Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu na adresu erasmus@unsa.ba.
Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem e-maila: erasmus@unsa.ba ili br. tel. 033/565-116.

Više informacija na: Matej Bel University in Banska Bystrica

(ERASMUS UNSA)