UNMO: Želiš studirati u Litvaniji? Prijavi se!

Nominovati se mogu samo redovni studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa poljoprivrede, ekologije, građevine, ekonomije, biologije. Kvota je 1.


VMU campus

Svi zainteresovani studenti koji žele da ostvare razmjenu na Vitautas Magnus Univerzitetu u Kaunasu treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, dokaz o znanju engleskog jezika, prijedlog ugovora o učenju, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Potvrda o prosjeku se može tražiti i dobiti online putem eUNMO sistema. Prilikom slanja zahtjeva putem eUNMO sistema potrebno je poslati i mail studenskoj službi o tome da je zahtjev podnešen. Plaćanje se takođe može izvršiti online, s tim da se dokaz o uplati šalje mailom studentskoj službi fakulteta.

Nominacije studenta koji su tek upisali jedan od fakulteta Univerziteta, apsolvenata i imatrikulanata neće biti uzimane u obzir.

Korisni linkovi: 

Ukoliko zbog pandemije COVID – 19 ne bude moguće ostvariti mobilnosti prihvaćenih nominacija, iste će biti implementirane u ljetnom semestru 2020/21.

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 18.05.2020. godine. Popratnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.