UNMO: Takmičenje studenata u biznis planiranju na Ekonomskom fakultetu

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru u utorak, 07.03.2017. godine, održano je takmičenje studenata u biznis planiranju.


UNMO Takmičenje studenata u biznis planiranju na Ekonomskom fakultetu 1

Studenti biznis planove kreiraju u sklopu predmeta “Osnovi poslovnog menadžmenta“, s ciljem stjecanja znanja i sposobnosti iz oblasti menadžmenta. Naglasak je stavljen na razvoj poduzetničkih sposobnosti studenata, kako bi stečena znanja i vještine mogli primjeniti u budućnosti.

Na takmičenju svoje biznis ideje predstavilo je devet timova pod mentorstvom više asistentice mr. Irme Dedić.

Kvalitet koncipiranih biznis planova ocjenjivao je žiri u sljedećem sastavu: Josipa Terzić Rezić (Osnivačica Apriori BH agencije); Alisa Gekić (Udruženje za preduzetništvo i posao LINK); Adi Đukić (vlasnik agencije Web studio); Meliha Gekić – Lerić (Intera Tehnološki Park).

Manifestacija je završena proglašenjem tri najbolja tima, koja su prema mišljenju žirija kreirali najkvalitetnije biznis planove.

UNMO Takmičenje studenata u biznis planiranju na Ekonomskom fakultetu 2

Treće mjesto pripalo je timu koji je kreirao biznis plan pod nazivom „Klica zdravlja“ (studenti: Almedina Maric, Sanela Žetica, Azra Zlomužica i Amira Greljo).

Drugo mjesto je osvojio tim čiji je biznis plan nosio naziv „Ašikluk“ (studenti: Alma Mujala, Kenan Crnica, Anida Halilović, Azra Alić, Mirza Muraspahić).

Prema mišljenju žirija najkvalitetniji projekat imao je tim studenata koji su kreirali biznis plan pod nazivom „Green Haven“, a pobjednički tim čine studenti: Samir Karavdić, Dženan Behram, Armin Jakupović, Muhamed Memidžan i Ermin Herić.

Ovaj događaj predstavlja sad već tradicionalnu manifestaciju koja se održava na Ekonomskom fakultetu i dokaz je zalaganja nastavnog osoblja da kroz nastavni proces profiliraju sposobne kadrove koji će moći odgovoriti svim izazovima tržišta rada, kako u današnjem vremenu tako i u budućnosti.

(STUDOMAT.ba)