UNMO: Konkurs za prijem u Studentski dom u Mostaru u akademskoj 2013/2014. godini

Senat Univerziteta “Džemal Bijedić" u Mostaru raspisao je Konkurs za prijem redovnih studentica i studenata u Studentski dom u Mostaru, u akademskoj 2013/2014. godini na smještaj i ishranu.


unmo logo

unmo logoSenat Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru raspisao je Konkurs za prijem redovnih studentica i studenata u Studentski dom u Mostaru, u akademskoj 2013/2014. godini na smještaj i ishranu.

Advertisements

U akademskoj 2013/14. godini Studentski dom u Mostaru izvršit će prijem 200 studentica i studenata, državljana BiH i stranih državljana koji su redovni studenti Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru prema utvrđenim kriterijima.

Konkurs ostaje otvoren mjesec dana od dana objavljivanja, a prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu Studentskog centra u Mostaru.

Advertisements

Više informacija u dokumentu u prilogu:

(unmo.ba)

 

Pratite aktuelnosti s vašeg Univerziteta u zvaničnoj Facebook grupi: STUDOMAT: Univerzitet u Mostaru