UNMO: Javni konkurs za upis prve generacije polaznika na treći ciklus studija na Ekonomskom fakultetu

Studij trećeg ciklusa obrazovanja je oblikovan sa ciljem da se ponude naučno-nastavni i naučno-istraživački sadržaji koji će kandidatima omogućiti stjecanje znanja i kompetencija za samostalni i timski naučnoistraživački rad u projektima od značaja za ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine, kao i efikasnu primjenu tih znanja i kompetencija na različitim poslovnim pozicijama i procesima.


unmo ekonomski fakultet

Neki od studijskih ciljeva su sljedeći:

  • mogućnost boljeg i lakšeg umrežavanja u domaće i međunarodne naučnoistraživačke projekte i procese
  • unapređenje naučnoistraživačkog rada na Univerzitetu i u zemlji
  • stjecanje dodatnih i novih znanja i vještina u domenu naučne grane te njihova primjena
  • unapređenje kvalitete obrazovanja u skladu sa savremenim trendovima u nauci i struci

Ostale informacije o Studiju, kao i tekst konkursa, možete pronaći ovdje.