Univerzitet u Zenici raspisao konkurs za prijem 955 brucoša: Prijave se primaju i elektronski

Zenički je univerzitet prošle godine u prvu godinu prvog ciklusa studija upisao nešto više od 620 brucoša.


univerzitet u zenici

Univerzitet u Zenici raspisao je konkurs za upis 955 studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija za akademsku 2023/2024. godinu, od čega je 546 mjesta rezervisano za redovne, 319 za redovne-samofinansirajuće te 90 za vanredne studente.

Prema riječima rektora tog univerziteta prof. dr. Jusufa Durakovića, konkurs će biti otvoren do 30. juna, a u periodu od 3. do 7. jula bit će realizirani prijemni ispiti na samo dva od osam fakulteta UNZE-a, na kojima se polaže prijemni ispit.

– Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala je saglasnost na raspisivanje javnog konkursa za upis studenata u prvi ciklus studija u akdemskoj 2023/2024. godini. Na prvom ciklusu planiran je upis ukupo 955 studenata, a egzistiraju istih osam fakulteta i sa istim studijskim programima od prošle godine. Javnim konkursom definisano je sve. Ove je godine ostala ista procedura kao i prošle godine, da se prijemni ispit polaže na Medicinskom fakultetu i na sva tri studijska programa Politehničkog fakulteta. Ostalih šest fakulteta nemaju prijemni ispit, kazao je Duraković.

Već na sljedećoj sjednici Senata UNZE-a, najavljuje, bit će formirana Komisija za izradu elaborata o opravdanosti otvaranja novog studijskog programa – Elektrotehnika i informacione tehnologije.

– To je jedna veoma važna informacija za ZDK i ovaj grad. Taj će odsjek biti platforma za obrazovanje inžinjera elektrotehnike i informacionih tehnologija na UNZE-u. Taj bi studijski program trebao krenuti od sljedeće, akademske 2024/2025. godine, najavio je Duraković, koji ističe kako će do tada biti okončana i kompletna procedura dobijanja saglasnosti od osnivača UNZE-a, Vlade i Skupštine ZDK-a.

Podršku otvaranju tog odsjeka, dodao je, pružit će i Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Tuzli, koji je svoje istureno odjeljenje u Zenici imao i zadnjih godina proteklog rata, ali je taj odsjek prestao s radom i prije formiranja Univerziteta Zenica, koji je najmlađi javni univerzitet u Bosni i Hercegovini.

Upis primljenih studenata nakon prvog upisnog roka za akademsku 2023/2024. godinu bit će realiziran najkasnije do 14. jula, a za fakultete i studijske odsjeke koji u prvom roku ne budu ispunili plan upisa, drugi upisni rok bit će realiziran u periodu od 28. augusta do 15. septembra.

Studenti traženu dokumentaciju za upis mogu dostaviti elektronskim putem na online adresu:https://unze.ba/upis ili lično na adrese fakulteta tog univerziteta. Zenički je univerzitet prošle godine u prvu godinu prvog ciklusa studija upisao nešto više od 620 brucoša.