Univerzitet u Tuzli: Za najbolje studente 50 posto manje školarine

"Želimo da stimulišemo najbolje studente", kaže ministar obrazovanja i nauke TK.


Filozofski fakultet u Tuzli
Filozofski fakultet u Tuzli

Vlada Tuzlanskog kantona (TK) donijela je danas odluku da svi redovni studenti prvog ciklusa i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli, koji u narednoj akademskoj godini polože sve ispite i imaju prosjek devet ili više, plaćaju samo 50 posto školarine.

– Želimo da stimulišemo studente koji imaju iznadprosječan uspjeh. Participacija po semestru izosi 104 KM, dakle 208 na nivou akademske godine, kaže ministar obrazovanja i nauke TK Elvis Baraković, piše Faktor.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost za zapošljavanje 13 saradnika i jednog nastavnika, a na osnovu iskazanih potreba naučno-nastavnih vijeća akademije i fakulteta Univerziteta u Tuzli.

– Svu konkursnu proceduru provest će Univerzitet u Tuzli, a Vlada samo daje saglasnost i obezbjeđuju sredstva. Ovo je način da podmladimo kadar, rekao ministar Baraković.

Pored 14 stalno zaposlenih, danas je data saglasnost i za izbor 100 osoba u naučno-nastavna i saradnička zvanja bez zasnivanja radnog odnosa, a radi se o 12 nastavnika i 88 saradnika.

Inače, Tuzlanski univerzitet je prije nekoliko mjeseci dobio saglasnot i za zapošljavanje 27 osoba koje će biti dio neakademskog osoblja.