Univerzitet u Sarajevu na Web of Science indeksima

U toku 2014. godine, u Web of Science indeksima (Science Citation Index Expanded - SCI-Expanded, Social Sciences Citation Index - SSCI, Arts & Humanities Citation Index A&HCI) indeksiran je 131 članak u autorstvu i koautorstvu istraživača sa Univerziteta u Sarajevu, samostalno ili u saradnji sa partnerskim institucijama.


Foto: Služba za odnose s javnošću UNSA
Foto: Služba za odnose s javnošću UNSA

U toku 2014. godine, u Web of Science indeksima (Science Citation Index Expanded – SCI-Expanded, Social Sciences Citation Index – SSCI, Arts & Humanities Citation Index A&HCI) indeksiran je 131 članak u autorstvu i koautorstvu istraživača sa Univerziteta u Sarajevu, samostalno ili u saradnji sa partnerskim institucijama.

Analizirani podaci za područje istraživanja indiciraju da je najveći broj radova indeksiran u oblastima fizike (9), hemije (9), eksperimentalne medicine (8), matematike (8). Radovi indeksirani u ovim oblastima kreću se u rasponu 6,1-6,9% svih indeksiranih članaka za 2014. godinu. Za ovim oblastima slijede ekologija i inžinjering sa po 7 članaka (5,3%), te botanika, interna medicina i biohemija sa molekularnom biologijom po 6 članaka (4,58%). Od ukupnog broja članaka, 1,5% je iz oblasti humanističkih nauka, te 1,5% iz oblasti društvenih nauka.

U periodu 1970-2014 u sva tri indeksa jezgrene kolekcije Web of Science baze podataka (Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index) indeksirano je 2.115 članaka. Ovaj broj se može smatrati najmanjim mogućim brojem objavljenih članaka, pošto su u polju adrese u WoS zabilježeni slučajevi da autori nisu navodili univerzitet, nego samo naziv fakulteta i adresu.

Kada su u pitanju citirani članci nastavnika i saradnika Univerziteta u Sarajevu, članci iz spomenutog zbira od 2.115 članaka su citirani 12.139 puta (odnosno 10.345 puta bez samocitata). Ovih 12.139 citata se javlja u 9.177 članaka. Vidljiv je snažan skok citiranja u periodu 2012-2014, saopšteno je iz Službe za odnose s javnošću UNSA.

[divider]

> Facebook: Univerzitet u Sarajevu – pratite aktuelnosti s vašeg Univerziteta!

[divider]

(STUDOMAT.ba)