Poziv na besplatnu edukaciju „RC ON TOUR: Putujuća projektna škola”

Resursni centar (RC) Centra za promociju civilnog društva (CPCD) organizuje dvodnevnu edukaciju namijenjenu predstavnicima udruženjа grаđаnа i fondacija tj. organizacijama civilnog društva (OCD) pod nazivom: RC on Tour: Putujuća projektna škola. Edukacija će učesnicima pružiti teoretska i praktična znanja, a realizovat će se u vidu informativnih i interaktivnih trening sesija.


cpcd rc on tour

Resursni centar (RC) Centra za promociju civilnog društva (CPCD) organizuje dvodnevnu edukaciju namijenjenu predstavnicima udruženjа grаđаnа i fondacija tj. organizacijama civilnog društva (OCD) pod nazivom „RC on Tour: Putujuća projektna škola“. Edukacija će učesnicima pružiti teoretska i praktična znanja, a realizovat će se u vidu informativnih i interaktivnih trening sesija.

Cilj edukacije je unaprijediti održivost rada lokalnih organizacija civilnog društva i ojačati njihove kapacitete kroz:

  • Upoznavanje predstavnika OCD sa mnogobrojnim izvorima finansiranja za realizaciju njihovih ideja;
  • Pripremu predstavnika OCD sektora za nadolazeće javne pozive za dodjelu sredstava lokalnih vlasti;
  • Uspostaviti bolje odnose i unaprijediti saradnju između lokalnih OCD i organa lokalnih vlasti;
  • Umrežavanje OCD na lokalnom nivou.

Kome je namijenjena edukacija?

Edukacija pod nazivom „RC on Tour: Putujuća projektna škola“ je namijenjena organizacijama civilnog društva (OCD) koje su osnovane radi ostvarivanja opštekorisne svrhe, a koje žele unaprijediti profesionalnost i efikasnost svog rada.

Prijaviti se mogu nevlаdine orgаnizаcije, udruženjа grаđаnа i fondacije iz cijele Bosne i Hercegovine zvanično registrovane kod nadležnog organa, pri čemu će se prednost dati članskim organizacijama.

Posebno se ohrabruju organizacije i fondacije čije aplikacije su u javnim pozivima za dodjelu sredstava lokalnih vlasti bile neupješne.

Oblasti/teme edukacije:

1. Fundraising – pregled izvora finansiranja i namicanje finansijskih sredstava

U ovom dijelu edukacije predstavnici OCD upoznat će se sa konceptom namicanja finansijskih sredstava, potencijalnim izvorima finansiranja, te će im se predstaviti osnovne tehnike namicanja sredstava. Finansiranje i strateško namicanje sredstava osigurat će trajnu održivost svake OCD, što ovu temu čini izrazito značajnom i nužno potrebnom.

U prvom dijelu će se učesnici upoznati sa terminologijom, svrhom namicanja sredstava, strategijom namicanja sredstava, metodama i pristupima namicanja sredstava sa vrlo konkretnim primjerima. Učesnici edukacije će proći kroz najznačajnija pitanja kao što su: „Kako doći do donatora?“, „Kako uspostaviti, razvijati, njegovati i unaprijediti odnose sa potencijalnim donatorima?“ i „Koje su vrste finansiranja?“.

U drugom dijelu edukacije učesnicima će se prikazati pregled trenutno dostupnih izvora finansiranja (međunarodni donatori, privatno finansiranje, podrška od strane vlasti na različitim nivoima, vlastiti izvori finansiranja). U ovom dijelu učesnici će identificirati izvore informacija o finansiranju i dostupnim izvorima finansiranja.

Po završetku ovog dijela edukacije učesnici će biti u mogućnosti da identificiraju različite izvore finansijskih sredstava. Učesnici će kroz praktični vodič (specijalno dizajniran za ovu edukaciju), vježbati i steći u praksi primjenjiva znanja.

2. „Pisanje projektnog prijedloga“ – tips and tricks

U prosjeku samo između 10-30% prijedloga dobija sredstva. Razlozi su brojni, a rješenje je jednostavno. Unaprijediti znanje i vještine, te napisati projekat koji će se istaći u masi i koji će jednostavno „uvjeriti“ donatora da je vrijedan da se finansira.

Predstavnici OCD će dobiti najvažnije informacije o procesu izrade projektnog prijedloga i o „malim tajnama velikih majstora“. Kroz dugogodišnje iskustvo u radu sa OCD i dodjeli grantova ustanovljeno je u čemu aplikanti najčešće griješe na javnim pozivima. Učesnici će na praktičnom primjeru javnog poziva njihove lokalne zajednice i metodologiji za finansiranje projekata OCD po standardima EU koju sve više koriste lokalne zajednice za dodjelu finansijskih sredstava vježbati i na taj način steći primjenjiva znanja o tome kako napisati dobar projektni prijedlog. Ovaj dio predstavljat će ujedno i pripremu OCD za nadolazeće javne pozive za dodjelu sredstava lokalnih (ali i viših) vlasti.

Nakon ovog dijela edukacije učesnici će steći razumijevanje o procesu izrade projektnog prijedloga, povećati znanje o definisanju različitih elemenata projektnog ciklusa, usavršiti izrade projektnog prijedloga i steći razumijevanje o zahtjevima i standardima donatora navedenih u pozivima za finansiranje projekata.

Metodologija rada

Edukacija će biti interaktivna i praktično orijentisana, što će učesnicima/cama omogućiti praktičnu primjenu novostečenih znanja i unapređenje profesionalnog rada njihovih organizacija, a što će trajno unaprijediti održivost istih.

Omogućit će se aktivno učešće polaznika/ca RC projektne škole, te korištenje njihovih postojećih znanja i vještina kao jednog od najvažnijih resursa za usavršavanje. Uz manji dio prezentacije/prenošenja novih teorijskih znanja svake od oblasti, sadržaj edukacije će se realizovati uz primjenu osnovnih principa i tehnika učenja odraslih kako bi se zadovoljili različiti stilovi učenja. Metodologija edukacije je dizajnirana tako da omogući aktivno učešće učesnika/ca.

Primjena interaktivnih metoda učenja će omogućiti da iskustvo, znanje i vještine učesnika/ca bude jedan od glavnih izvora učenja.

Edukacija je podržana materijalima i konkretnim obrascima koji se upotrebljavaju u javnim pozivima lokalnih vlasti, ali i međunarodnih organizacija.

Trajanje edukacije i vremenski raspored

Dvodnevna intenzivna edukacija organizovat će se tokom marta/ožujka 2015. godine u Banja Luci, Mostaru, Travniku i Tuzli.

Plan realizacije edukacije – orijentacioni termini (sve eventualne izmjene termina biće objavljene na webu RC i CPCD-a):

  • Mostar, 9. i 10. marta/ožujka 2015.
  • Travnik, 16. i 17. marta/ožujka 2015.
  • Banja Luka, 19. i 20. marta/ožujka 2015.
  • Tuzla, 23. i 24. marta/ožujka 2015.

Predavači/treneri: Izvođači/ce edukacije su biti stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom profilirani u navedenim oblastima, te kvalifikovani i iskusni treneri/ice.

Certifikat: Svi polaznici dobit će certifikat o završenoj edukaciji.

Kako se prijaviti: Prijavu za RC projektnu školu možete poslati popunjavanjem online obrasca koji možete preuzeti OVDJE, i dostaviti ga najkasnije do 5.3.2015. godine. Prijave se dostavljaju na e-mail: prijava@cpcd.ba

Napomena: Edukacija je besplatna za odabrane kandidate. Učesnicima/ama edukacije su plaćeni troškovi izvođenja edukacije (treninga), materijala, priručnika, radnih listova i osvježenja tokom trajanja edukacije.

Za sva pitanja nam se možete obratiti putem e-maila: rc@cpcd.ba ili putem telefona: 033 644 810.

Kompletan poziv možete pogledati OVDJE.

(mladi.info)