Univerzitet u Heidelbergu: Konkurs za dodjelu stipendija studentima/saradnicima UNSA

Univerzitet u Heidelbergu objavio je Konkurs za dodjelu stipendija studentima/saradnicima Univerziteta u Sarajevu na osnovu potpisanog Erasmus+ međuinstitucijskog sporazuma.


Univerzitet u Heidelbergu

Na Konkurs se mogu prijaviti studenti sva tri ciklusa studija, akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu iz svih oblasti studija. Studentima prvog i drugog ciklusa omogućen je boravak na Univerzitetu u Heidelbergu u trajanju od 10 mjeseci, studentima trećeg ciklusa u trajanju od šest mjeseci, dok je za akademsko i administrativno osoblje predviđen boravak u trajanju od osam i 28 radnih dana.

Iznos stipendije za studente je 800 eura mjesečno, a za akademsko i administrativno osoblje 140 eura po danu. Putni troškovi su pokriveni u okviru Erasmus+ programa.

Na raspolaganju je jedna stipendija za prvi, jedna za drugi i jedna za treći ciklus studija kao i dvije stipendije za akademske/administrativne saradnike (jedna u trajanju od osam dana, a druga u trajanju od 28 dana).

Potrebna dokumentacija (na engleskom jeziku):

1.    kopija/scan pasoša

2.    Learning Agreement (studenti) / Mobility plan (osoblje)

3.    uvjerenje o položenim ispitima (studenti)

4.    dokument koji potvrđuje poznavanje engleskog/njemačkog jezika (minimum B1-B2)

5.    motivacijsko pismo

6.    CV (Europass format)

Krajnji rok za dostavu aplikacija je 15. novembar 2015. godine. Prijavna dokumentacija se u PDF-formatu šalje Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu na adresu erasmus@unsa.ba. Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem e-maila erasmus@unsa.ba ili br. tel. 033/565-116.

Prilozi:

(STUDOMAT.ba)