UNITAR: Internet kurs “Historija očuvanja mira”

UNITAR (United Nations Institute for Training and Research) poziva zainteresovane pojedince da se prijave za online kurs "Historija očuvanja mira". Mogu se prijaviti svi oni koji su zainteresovani za historiju očuvanja mira, kao i stručnjaci koji žele da dobiju kredite za master diplomu iz oblasti konflikta. Od učesnika se ne očekuje da imaju prethodno iskustvo ili znanje iz ove oblasti.


unitar united nations un institute fo training and research

Cilj ovog kursa je pružanje pregleda ključnih dogadjaja u historiji očuvanja mira UN-a koji su doprinijeli njihovom sadašnjem radu.

Učesnici moraju da:

  • Posjeduju univerzitetsku diplomu u relevantnoj oblasti i da budu zainteresovani za zaštitu civila ili ekvivalentno radno iskustvo u srodnoj oblasti;
  • Posjeduju dobro znanje pisanog i usmenog engleskog jezika;
  • Poznaju rad na kompjuteru;
  • Imaju vještine rada na kompjuteru;

Da bi pohadđli ovaj kurs kandidati moraju posjedovati određene tehničke uslove:

  • Platforme: Windows 95, 98, 2000, NT, ME, XP ili MacOS 9 ili MacOS; Linux;
  • Hardver: 64 MB RAM-a, 1 GB slobodnog prostora na disku;
  • Softver: Adobe Acrobat Reader, Adobe Flash Player, Microsoft Office ili Open Office;
  • Internet Explorer 7;
  • JavaScript, Cookies i Pop-ups moraju biti omogućeni;
  • Modem: 56 K.

U roku od 48 sati nakon registracije, prijavljeni kandidati će primiti email sa detaljnim informacijama o pristupanju kursu.

Ukoliko želite da se prijavite pišite na: ptp@unitar.org

Rok za prijavljivanje je 22. decembar 2015. godine.

Dodatne informacije: www.unitar.org/ptp

(UIS)