UNIBL: Poziv na prezentaciju EQADE projekta

U ponedjeljak, 30. septembra 2013. godine, u 12 časova, u Sali za prezentacije Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci, održaće se prezentacija TEMPUS projekta "Uspostavljanje osiguranja kvaliteta u doktorskim studijima". Tim povodom, pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju ovom događaju.


EQADE cover

U ponedjeljak, 30. septembra 2013. godine, u 12 časova, u Sali za prezentacije Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci, održaće se prezentacija TEMPUS  projekta “Uspostavljanje osiguranja kvaliteta u doktorskim studijima”. Tim povodom, pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju ovom događaju.

Doktorske studije imaju posebno mjesto u Evropskom naučno-istraživačkom prostoru i oblasti visokog obrazovanja (European Research Area i European High Education Area) i označene su kao ključni element naučnog i tehnološkog razvoja svakog društva. Kroz njih se formira kadar sa najvišim stepenom kompetencija za svaku pojedinu obrazovnu, istraživačku ili umjetničku oblast, kao i kadar nosilac razvoja privrede, kulture i javnog sektora.

Razvoj kvalitetnih doktorskih studija koji bi bili u funkciji istinskog društvenog razvoja, susreće se sa mnogobrojnim izazovima. Na našim prostorima ti su izazovi brojni i kompleksni, s jedne strane uslovljeni činjenicom da smo mi još uvijek društvo u tranziciji, a sa druge strane činjenicom da imamo iza sebe nasljeđe jednog krutog obrazovnog sistema koji je u velikoj mjeri inkompatibilan sa savremenim naučnim tokovima i zahtjevima koje on postavlja pred obrazovne i istraživačke ustanove.

Jedan od projekata  u oblasti visokog obrazovanja, finansiran od strane EU, a u okviru TEMPUS programa pod nazivom “Uspostavljanje osiguranja kvaliteta u doktorskim studijima” (Embedding Quality Assurance in Doctoral Education) upravo ima za cilj da adresira trenutne probleme i definiše strateške pravce doktorskih studija na javnim univerzitetima (8) u BiH. Koordinator projekta (2011-2014) je Univerzitet u Hajdelbergu, Njemačka uz pomoć agencije WUS Austria, kancelarija u Sarajevu.

Više informacija na: www.unibl.org

(unibl.org)