U Sarajevu održan prvi Mapathon

U periodu od 14. do 16. novembra 2018. godine u Sarajevu hotelu održan je kongres pod organizacijom EGEA-e Sarajevo u susret 20. godišnjice međunarodnog dana GIS-a (Geografskih informacionih sistema) - "Prvi međunarodni multidisciplinarni kongres: Mapiranje budućnosti". Kongres je brojao oko stotinu učesnika, a pored učesnika iz Bosne i Hercegovine na kongresu su učestvovale i kolege iz Zagreba, Dubrovnika i Novog Sada.


prvi sarajevski Mapathon

U sklopu kongresa održan je i prvi sarajevski Mapathon u kojem su učestvovali studenti geografije sa Prirodno-matematičkog fakulteta kao i kolege sa Odsjeka za geografiju iz Zagreba. Mapathon je počeo geografsim kvizom na fakultetu, zatim nastavak mapathona je bio da učesnici pronađu zadate tačke u gradu Sarajevu gdje su bile pozicionirane geografske karte.

Kongres je održan u hotelu Bosnia, uključivao predstavljanje radova i diskusija o istim iz oblasti prostornog planiranja i korištenja geografskih informacionih sistema kroz sljedećih pet sekcija: GIS i planiranje, Zelena tranzicija i zelena tehnologija, Uticaj saobraćaja na kvalitet zraka, Održivo upravljanje prirodnim resursima, Planiranje i održivi razvoj zaštićenih područja. Kroz ovih pet sekcija prikazana je potreba za prostornim planiranjem, načinima identifikacije problema, kao i rješenja koja nude geografski informacioni sistemi. Pored akademskog osoblja Prirodno-matematičkog fakulteta kongresu su doprinijeli i gosti ispred firmi: JP ”Bosanskohercegovačke šume ”, KJKP Rad, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i Zaštićena područja Kantona Sarajevo.

Drugi međunarodni multidisciplinarni kongres: Mapiranje budućnosti počinje od 20.11.2019. godine.

(STUDOMAT.ba)