U BiH 39.547 nezaposlenih s fakultetskom diplomom

U Bosni i Heregovini je u decembru 2013. godine registrovano 39.547 nezaposlenih osoba sa visokom školskom spremom, podaci su Agencije za statistiku BiH.


Foto: Ilustracija
Foto: Ilustracija

U Bosni i Heregovini je u decembru 2013. godine registrovano 39.547 nezaposlenih osoba sa visokom školskom spremom, podaci su Agencije za statistiku BiH.

U ovu brojku  uključeni su i doktori nauka i magistri. U decembru 2013. godine broj registriranih nezaposlenih u BiH iznosio je 553.762, piše portal Indikator.ba.

Ako kao baznu godinu uzmemo 2011. i usporedimo decembar 2013. sa istim mjesecom 2012. godine, uočit ćemo rast nezaposlenosti od 0,7 indeksnih poena ili u apsolutnom iznosu broj osoba koje se vode kao nezaposlene povećao se za 3.507.

Potrebno je naglasiti da ovaj broj registriranih nezaposlenih osoba ne može da se upoređuje sa brojem nezaposlenih osoba koji je dobijen putem Ankete o radnoj snazi.

Ako poredimo registrirane nezaposlene po kvalifikacionoj strukturi uočava se da je najveći broj nezaposlenih osoba sa VKV i KV kvalifikacijom 194.579, zatim slijede osobe sa NK 154.858 i sa srednjom stručnom spremom 144.626 osoba.

Kao nezaposleni vodi se najmanji broj osoba višeg obrazovanja tj. VŠS 7.808, a slijede ih osobe sa visokom školskom spremom 39.547.

Udio ženske populacije u registriranim nezaposlenima iznosi 50,5% ili u apsolutnom iznosu 279.537 osoba ženskoga spola. U ženskoj populaciji najveći broj nezaposlenih osoba je sa srednjom spremom – 85.309, nekvalificiranih NK – 81.332 i sa VKV i KV kvalifikacijom 76.979 osoba ženskog spola.

(indikator.ba)