Tuzla: Studenti učili o etici, integritetu i sprječavanju sukoba interesa

Cilj je da se studentima približe ove teme, te predstave načini primjene principa u pravosudnim institucijama.


studenti untz
Foto: RTV Slon

Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli danas su imali priliku boraviti u prostorijama Općinskog suda u Tuzli, te sa nosiocima pravosudnih funkcija razgovarati o etici, integritetu i spječavanju sukoba interesa u pravosuđu.

Istaknuto je da je potrebno raditi više na praktičnom osposobljavanju budućih pravnika, te mijenjati obrazovni sistem u smislu uvođenja predmeta koji će više biti od koristi studentima.

 “Etika, integritet i sprječavanje sukoba interesa u pravosuđu” tema je o kojoj su razgovarali nosioci pravosudnih institucija i studenti Pravog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Cilj je da se studentima približe ove teme, te predstave načini primjene principa u pravosudnim institucijama.

 – Cilj današnjeg događaja je da praktičari, nosioci pravosudnih funkcija upoznaju studente sa praktičnim primjerima izbjegavanja sukoba interesa u pravosuđu, situacije u kojima se krši etički kodeks, sve u cilju jačanja integriteta pravosuđa i ličnog integriteta sudija. Mislim da je to važno za studente Pravnog fakulteta, navodi Muhamed Tulumović, predsjednik Općinskog suda u Tuzli.

Po prvi put su studenti treće i četvrte godine o toj temi razgovarali sa čelnicima pravosudnih institucija. Naglašeno je da je potrebno mijenjati obrazovni sistem, te nastojati uvesti predmet koji se tiče etike, integriteta i sprječavanja sukoba interesa u pravosuđu.

 – Nadam se i budućoj saradnji, obzirom da svi znamo koliko je važno to praktično znanje za sve nas i studente. Mi nažalost na Pravnom fakultetu još ne izučavamo predmet Etika, ali nadamo se da će se to uskoro promijeniti, ističe Katarina Nišandžić, asistentica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH donijelo je 2016. godine Smjernice za sprječavanje sukoba interesa u pravosudnim institucijama u BiH. Studenti kroz nastavni plan i program nisu mnogo govorili o tome, pa je ovo bila prilika da se upoznaju sa smjernicama, jer će se morati voditi njima ako i kada budu radili u pravosudnim institucijama. Smjernice sadrže etička pravila postupanja nosilaca funkcija dok obavljaju tu dužnost.

 – Ono što nam je drago što su danas naši učesnici događaja studenti Pravnog fakulteta, budući pravnici. Vjerujem da će se dobar dio njih baviti ovim poslom kojim se bavimo i mi. Mislim da je dobro što su danas prisutni da se upoznaju šta je to nespojivo sa obavljanjem funkcije u pravosudnim institucijama, sudija i tužitelja, i šta je to što u sukobu interesa sa ovom funkcijom, kaže Indira Hadžimehmedović, predsjednica Kantonalnog suda u Tuzli, piše RTVslon.ba.

Razgovor o pomenutoj temi realizovan je u okviru Dana otvorenih vrata pravosudnih institucija koji se organizuju zahvaljujući podršci USAID-ovog projekta ”Pravosuđe protiv korupcije u BiH”. Implementatori projekta su Općinski i Kantonalni sud u Tuzli, te Kantonalno tužilaštvo. Događaju su također prisustvovali predstavnici USAID-og projekta i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.