Troje studenata Veterinarskog fakulteta UNSA dobitnici prestižne stipendije Fondacije Konrad Adenauer

Studenti četvrte godine Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu: Arman Hodžić, Selma Hrnčić i Maid Junuzović postali su stipendisti Fondacije Konrad Adenauer.


stipendisti 1024x768 1

Pored obaveznog izvanrednog akademskog uspjeha, njihove vannastavne aktivnosti i društveni angažman su presudili u izboru za dodjelu stipendije. Činjenica da ova Fondacija uglavnom stipendira i prati aktivnosti studenata društvenih nauka dodatno uvećava uspjeh gore navedenih kolega.

Predstavništvo Fondacije Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini otvoreno je u februaru 1997. godine. Od 2001. godine je nadležno za projektne aktivnosti u Bosni i Hercegovini i zajedno sa domaćim i međunarodnim partnerskim organizacijama oblikuje i koordinira svoje projekte u saglasnosti s potrebama i zahtjevima bosanskohercegovačke javnosti, što između ostalog podrazumijeva stipendiranje 15 nadarenih i društveno aktivnih studenata svake akademske godine.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Nosioci stipendije Fondacije Konrad Adenauer postaju dio snažne mreže aktuelnih i bivših stipendista koja broji više od 300 članova te dobijaju priliku da posjete mnogobrojne seminare, konferencije i stvore poznanstva iz akademskog, privrednog i političkog života naše zemlje i inostranstva.

Projektni koncept Fondacije Konrad Adenauer je širom svijeta orijentiran na kontinuiran i dugoročan rad, zbog čega postoji i Alumni klub Fondacije Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini koji okuplja uspješne i angažovane ljude iz cijele Bosne i Hercegovine.