Treća studentska lingvistička konferencija StuLiKon 2014 u Sarajevu

Studentska lingvistička konferencija StuLiKon se nakon Zagreba i Beograda, po prvi put, održava u našoj zemlji. Konferencija će se održati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.


stulikon logo

Studentska lingvistička konferencija StuLiKon se nakon Zagreba i Beograda, po prvi put, održava u našoj zemlji. Konferencija će se održati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Na ovoj konferenciji, koja će trajati od 25. do 27. aprila tekuće godine, okupit će se 90 studenata dodiplomskih, diplomskih i doktorskih studija iz oblasti jezika iz Bosne i Hercegovine, kao i zemalja regiona – Hrvatske, Srbije, Slovenije, Makedonije i Crne Gore. Studenti će na engleskom i južnoslavenskim jezicima predstaviti svoje radove iz različitih lingvističkih oblasti.

Cilj Konferencije je uspostavljanje kontakata između mladih lingvista različitih narodnosti i kultura našeg regiona, kao i promoviranje lingvistike te međunarodne saradnje. Organizatori ovogodišnjeg StuLiKona su sadašnji i bivši studenti jezičkih odsjeka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Detaljnije informacije o Konferenciji možete pronaći na našoj web stranici: stulikon2014.org, kao i na Facebook stranici: StulikonSarajevo

(STUDOMAT.ba)