Test opažanja: Ako pronađeš sve knjige za 30 sekundi položit ćeš sve ispite

3, 4, sad!


Rješenje

809b225ed6a6b0a0c89ccc7e20.jpg

Možeš li riješiti i ovu mozgalicu?

Test opažanja: Koliko kvadrata vidite na slici?

Još mozgalica?

Mozgalice

Mozgalice su korisne za studente

Mozgalice su igre koje uključuju mentalne izazove i zahtijevaju kreativno razmišljanje, logiku i koncentraciju. Mozgalice su korisne za studente jer pružaju prednosti kao što su poboljšana sposobnost rješavanja problema, povećana koncentracija i pažnja, smanjenje stresa i povećana motivacija za učenje. Rješavanje mozgalica može biti korisno sredstvo za poboljšanje akademskog života studenata.