Nekategorisano

AREA Science Park: TALENTS3 program stipendija

AREA Science Park je objavila prvi poziv za podnošenje prijedloga projekta u okviru TALENTS3 programa stipendija.


talents 3

Poziv za prijedloge je otvoren do 8.10.2015.godine do 15 časova po italijanskom lokalnom vremenu.

Grantovi se dodjeljuju za istraživanja u pet istraživačkih oblasti i dva tipa mobilnosti:

  • 7 dolazećih istraživačkih grantova za provodjenje projekata na jednoj od naučnih institucija koje pripadaju CER-u (Coordination Network of research institutions of Friuli Venezia Giulia) ili u nekom preduzeću u regiji koje implementira istraživačke aktivnosti. Ovi grantovi se odnose na istraživače rezidente na teritoriji EUSAIR (Slovenija, Hrvatska, BiH, Srbija, Crna Gora, Albanija i Grčka) i EUSALP (Njemačka, Francuska, Austrija, Švajcarska, Lihtenštajn) makroregionalnih strategija; i
  • 7 odlazećih istraživačkih grantova za provodjenje projekata na stranim naučnim institucijama ili preduzećima s razvijenim istraživačkim aktivnostima lociranim u zemljama EUSAIR i EUSALP makroregionalnih strategija, s obaveznim povratkom u region Friuli Venezia Giulia. Učestvovati mogu istraživači rezidenti u Friuli Venezia Giulia regiji. U svakom finansiranom projektu, 2/3 aktivnosti će se provoditi u inostranstvu (odlazna faza), a 1/3 aktivnosti u jednoj od naučnih institucija CER-a ili preduzeću u Friuli Venezia Giulia regiji (faza povratka).

Dodatne informacije u prilogu, na linku: www.welcomeoffice.fvg.it/talents3 i na kontakt e-mail: talents@area.trieste.it

(UIS)