Sve više muškaraca odustaje od fakulteta – i ne izgleda da će se to promijeniti

Već nekoliko godina evropske, ali i nacionalne statistike pokazuju da studentice dominiraju kad je interes za studiranjem i upisivanje fakulteta u pitanju.


Male student studying at computer
Ilustracija: Envato

Na kraju akademske godine 2020/2021., Wall Street Journal objavljuje da žene čine čak 59,5 posto sveukupnog broja američkih studenata što je rekordan broj. S druge strane, prema podacima neprofitne istraživačke skupine National Student Clearinghouse, broj muških studenata iznosi samo 40,5 posto, prenosi Moj Faks.

Advertisements

Američki su fakulteti i univerziteti imali 1,5 miliona studenata manje u odnosu na prije pet godina, a broj muškaraca je za nevjerojatnih 71 posto u padu. Ovaj obrazovni jaz koji postoji i na dvogodišnjim i na četverogodišnjim fakultetima i dalje se povećava i to unazad 40 godina. Uz spomenuto, razlika se povećava pri samom kraju obrazovanja – kod diplome.

Prema podacima američkog Ministarstva obrazovanja, nakon šest godina fakulteta, 65 posto ženske populacije SAD-a koje su svoje visoko obrazovanje započele 2012. godine, stekle su svoje diplome do 2018. godine, u usporedbi s 59 posto muškaraca koji imaju diplome iz istog razdoblja.

Dvije žene na jednog muškarca

Ako se ovakav trend nastavi, u sljedećih nekoliko godina dvije će žene steći diplomu na svakog muškarca, kazao je Douglas Shapiro, izvršni direktor Nacionalnog centra koje je i provelo istraživanje.

S obzirom na trenutnu statistiku, preokret u brojkama ne nazire se. Žene su povećale svoju prednost u odnosu na muškarce i u prijavama u novu akademsku godinu 2021./2022. za gotovo cijeli postotni bod u odnosu na prethodnu akademsku godinu, prema podacima iz Commom Application.

Detaljnije, u novu akademsku godinu upisano je 3 805 978 studentica, za razliku od prethodne kada je bilo nešto ispod 3 miliona studentica (2 805 810).

Muškarci brzo zaostaju

Veliki pad muških studenata na univerzitetima komentarisao je i Thomas Mortenson, viši naučnik za Institutu Pell. Američki fakulteti, aktivno uključeni u debate oko rasne i rodne jednakosti, rade na načinima da smanje seksualne napade i uznemiravanje žena na kampusima, a još uvijek ne postoji konsenzus o tome što bi moglo usporiti odustajanje muškaraca od visokog obrazovanja.

Neki se fakulteti, prema pisanju ovog lista, “tiho” trude nuditi programe privlačnije muškarcima, ali je u ovom pitanju problem izostanaka podrške kampusa za trošenje sredstava za zadržavanje muškaraca na fakultetima.

Prljava mala tajna visokog obrazovanja

Prošle godine dio studentica u visokom obrazovanju porastao je na 61 posto, stoga je postavljeno pitanje može li s kako postići bolja ravnoteža u spolovima. Kako kaže Jennifer Delahunty, konsultanticom za upis na fakultete koja je vodila prijemne urede na čak nekoliko univerziteta diljem Amerike, može se, no pitanje je je li to ispravno ili pogrešno.

Kako dalje navodi, ova vrsta prešutnog agitiranja za muškarce postala je “prljavom malom tajnom visokog obrazovanja”. – Postoji u praksi, ali je javno nepriznata na mnogim privatnim univerzitetima gdje je rodna ravnoteža nestala, govori Delahunty.

Čak i na poznatom univerzitetu UCLA smanjuje se broj mladića koji studiraju. Iako rasa i spol ne mogu biti dijelom kriterija za upis na fakultete u Kaliforniji, broj upisanih studenata prošle godine bio je samo 41 posto, dok je 2013. godine bilo na kojih 45 posto upisanih muškaraca. Usporedno, u istom tom vremenskom periodu (2013.-2020.) otvoreno je novih 3 hiljade mjesta na ovom univerzitetu na preddiplomskim studijima. Devet od deset mjesta popunile su studentice.