Svaki treći student u BiH ne zna kako i kome prijaviti korupciju na fakultetima

Većina studenata (67%) najčešće, na fakultetu koji pohađaju, kao koruptivnu praksu prepoznaju dobijanje ocjene na osnovu rodbinskih i prijateljskih veza.


korupcija

Gotovo svaki drugi student vjeruje da je korupcija prisutna na fakultetima, a čak 80 odsto ispitanika nije prijavilo korupciju, jer su smatrali da neće biti preduzete adekvatne aktivnosti koje bi vodile krajnjem razrješenju slučaja.

Advertisements

Rezultati su ovo istraživanja koje je tokom juna i jula sprovedeno među 600 studenata na univerzitetima u Sarajevu i Istočnom Sarajevu.

 – Svega 2 posto studenata prijavljuje korupciju koju uoči ili doživi, navedeno je u srijedu, 11. avgusta, u saopštenju Centra za razvoj omladinskog aktivizma (CROA) iz Sarajeva koji je proveo istraživanje.

Studenti Univerziteta u Sarajevu, prema rezultatima istraživanja, smatraju da je korupcija najprisutnija na Farmaceutskom, Medicinskom i Pravnom fakultetu, dok njhove kolege iz Istočnog Sarajeva smatraju da najviše korupcije ima na Filozofskom i Ekonomskom fakultetu.

Skoro polovina ispitanih, 47% studenata i studentica smatra da je u korupciju na njihovom fakultetu uključena nekolicina zaposlenih. Svaki četvrti ispitanik je mišljenja da je u koruptivne radnje uključena većina zaposlenika.

Advertisements

 – Osim 2 posto studenata i studentica koji su spremni prijaviti korupciju, ostali to ne rade zbog straha od odmazde (60%); jer misle da ništa neće biti preduzeto (54%) i jer vjeruju da na kraju neće doći do sankcionisanja odgovorne osobe (41%), navodi se u saopštenju.

Ističe se i da više od trećine ispitanih ne zna na koji način i kome da prijavi korupciju. U istraživanju se navodi i da većina ispitanika (67%) najčešće, na fakultetu koji pohađaju, kao koruptivnu praksu prepoznaju dobijanje ocjene na osnovu rodbinskih i prijateljskih veza.

 – CROA će do kraja 2021. godine, s ciljem podizanja svijesti mladih o prisutnosti i štetnosti korupcije, organizovati razgovore studenata s poznatim ličnostima koji se zalažu za nultu toleranciju korupcije u visokom obrazovanju, objaviti priče studenata koji su doživjeli korupciju i provesti druge slične akcije, te kreirati mehanizme i smjernice za borbu protiv korupcije na fakultetima u cijeloj BiH, ističe se u saopštenju za javnost.

Istraživanje je dio projekta „Mladi protiv korupcije – nemoj biti najslabija karika“ koga CROA provodi uz finansijsku podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i dio je šireg projekta “Podrška građanima u borbi protiv korupcije”