Studiranje u inostranstvu: Studije farmacije u Evropi

Profesije iz oblasti farmacije su raznolike i korisne. Na ovom su području informacije i dokazi važan element u naučnim istraživanjima, inovacijama i brizi o pacijentima. Profesije iz oblasti farmacije važe za jedne od najcenjeniji i najpouzdanijih.


Farmacija u Europi

Diplomci studijskog programa Farmacija rade kao članovi zdravstvenog tima, koji je direktno uključen u njegu pacijenata, doprinoseći razvoju novih terapija, znanju o receptima i izdavanju lijekova.

Veliki izbor karijernih mogućnosti važan je razlog, zbog kojeg se studenti upisuju na Farmaceutski fakultet, od nuklearne farmacije, koja koristi radioaktivne lijekove za liječenje bolesti poput raka, do predstavnika farmaceutskih kompanija, koji svojim znanjem medicinske terminologije, najbolje promoviraju lijekove koji se izdaju na recept ili bez njega.

Druga prednost zašto postati farmaceut, je autonomija upravljanja svojim radom i vremenom i postavljanjem prioriteta, kako bi što bolje služili svojim pacientima.

Evropski farmaceutski fakulteti imaju dugu tradiciju. Predavanja uključuju znanja iz prirodnih nauka, medicine i specifičnih farmaceutskih nauka. Studenti će naučiti kako različite vrste lijekova utiču na ljudsko tijelo i um i kako djeluju lijekovi kada se miješaju. Diplomci stiču i pravna znanja.

Studenti farmacije uključuju se u važna istraživanja tokom studija, aktivno učestvuju u projektima, imaju mogućnost dobijanja stipendija i profesionalnog stažiranja (uključujući inostranstvo). Diplomci farmacije sa stečenim znanjima i vještinama pronalaze visoko plaćene i zadovoljavajuče poslove.

Ako vas veseli nauka, želite da pomognete drugima, precizni i dobro organizovani ste, onda je farmacija profesija za vas. 2TM će vas uspješno voditi kroz prijavno-upisni proces na studije farmacije. Prijavimo vas na izabrani fakultet i dobijate materijale potrebne za prijemni ispit.

Mi ćemo se pobrinuti za rokove, besprijekornu registraciju i privremenu boravišnu dozvolu, kako bi se vi mogli fokusirati na selidbu i početak studija. Za više informacije o upisu studijskog programa farmacije obratite se na 2TM preko maila na education@2tm.si