Tags : agencija 2tm

Slovenija kao studentska destinacija

Studijski programi u Sloveniji realizuju se na pet univerziteta, 48 samostalnih visokoškolskih ustanova i 46 viših škola po Bolonjskom procesu, a svaki studijski program akreditovan je od Ministarstva za visoko š

Studiraj u Sloveniji

Agencija 2TM nudi konsalting usluge svim studentima koji se prijavljuju na osnovne, master i doktorske studije u Sloveniji.