Studentska mozgalica: Pronađite grešku na slici

Pronađite grešku na slici.


Rješenje

Broj 3 je napisan pogrešno.

mozgalica 1 2

Ako vam se dopala ova mentalna vježba pratite našu rubriku “Studentske mozgalice” i upustite se u svijet koji je pun zanimljivih, izazovnih i, naravno, obrazovnih mozgalica. Sve su one pažljivo osmišljene da vam pomognu da naoštrite moždane vijuge, idealno za pripremu predstojećih ispita. Jer, kao što kaže stara izreka: “U zdravom tijelu, zdrav duh” – a mi dodajemo: i bistar um!

Studentska mozgalica: Koje je rješenje zadatka sa slike?